Kalender

 • 13
  Feb

  Kenniscafé Emmen Ethiek in een digitale wereld (EXTERN)

  woensdag 13 februari 19.30 - 22.30 uur
  NHL Stenden, Van Schaikweg 94, Emmen

  Ethiek in een digitale wereld. Privacy en social media.

  Spreker Prof. Jeroen van den Hoven

  Privacy heeft alles te maken met ethiek en filosofie. Professor Jeroen van den Hoven, van huis uit filosoof, gaat in op het thema 'ethiek in een digitale wereld'. Hij past dit thema toe op de alledaagse realiteit van Facebook en de andere social media.

  Het zal weinigen ontgaan zijn dat sinds mei 2018 een strenge en nieuwe Europese privacywet van kracht is, de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Maar wist u dat privacy een grondrecht is, dat als zodanig benoemd staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in onze eigen Grondwet? Dat grondrecht staat in onze maatschappij ernstig onder druk, met name lees meer ...>

   

   

  Terug naar kalender