Algemene Leden Vergadering bij Hotel ten Cate in Emmen

Op donderdag 21 november aanstaande wordt een gezamenlijke algemene Leden Vergadering gehouden namens de OKE en de VPB.  LET OP! In 1e instantie zouden we worden ontvangen bij VPB-lid Van der Zee Vleesgrootverbruik aan de Eerste Bokslootweg 22 in Emmen. Door het aantal aanmeldingen zijn we genoodzaakt uit te wijken naar een andere locatie. De ALV zal nu gehouden worden bij Hotel ten Cate aan de Noordbargerstraat 44 in Emmen.

Tijdens deze ALV zal de voorgenomen fusie tussen de Ondernemerskring Emmen (OKE) en de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) behandeld worden. Herman Gijlers (voorzitter OKE) en Jelle Dokter (voorzitter VPB) zullen de plannen presenteren. De leden zal om toestemming gevraagd worden om deze fusie uit te kunnen voeren, zodat wij in de toekomst nog beter de belangen van de ondernemers kunnen behartigen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u iemand machtigen om uw stem uit te brengen met behulp van onderstaand machtigingsformulier . 

Klik hier voor het machtigingsformulier

Van der Zee bestaat sinds 1925 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gerenommeerd leverancier van vlees en vleeswaren aan de institutionele markt en de betere horeca. 

Zij verwerken iedere dag het beste vlees voor haar klanten in de horeca via haar slagerijen gevestigd in de Hanos te Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Breda, Delft, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Hasselt, Heerenveen, Heerlen, Nijmegen, Utrecht, Valkenburg, Venlo en Zwolle. Behalve aan de horeca vinden de producten van via de hoofdvestiging in Emmen, iedere dag haar weg naar grootverbruikers als ziekenhuizen, instellingen etc. In de Van der Zee bedrijven werken iedere dag tientallen mensen met plezier aan de meest uiteenlopende vleesproducten.

PROGRAMMA 

15.30 Inloop met koffie/thee en iets lekkers 

16.00 Welkomstwoord 

16.05 Presentatie Van der Zee Vleesgrootverbruik door Albert Ensing 

16.20 Presentatie fusie OKE - VPB

- Stemming leden over fusie

- Verslag vorige vergadering namens OKE en VPB

- Financiën, begroting 2020 door Roy Posthuma

17.00 Napraten hapje en drankje

17.30 beoogde eindtijd

Aanmelden via
info@ondernemerskringemmen.nlof
office@vpb-emmen.nl


Gezien de voorgenomen fusieplannen en de stemming daarover, hopen wij dat u allen in groten getale aanwezig zult zijn en we zien uw aanmelding dan ook graag tegemoet, 

Met vriendelijke groet,

Namens het OKE en VPB Bestuur

 

Herman Gijlers         Jelle Dokter
Voorzitter OKE         Voorzitter VPB

 

Klik hier om de uitnodiging te zien