Bahco en VPB

Het BAHCO (BArgermeer Herstructureren Collectief Ondernemen)-programma is uitgewerkt in fases. Fase 0 was het vergroten van de organisatiegraad van het bedrijfsleven. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Ondernemerskring Emmen (OKE). Hieruit is de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen is voortgekomen.
Fase 1 richtte zich vooral op het vernieuwen van wegen en ondergrondse infrastructuur op enkele oudere delen van Bargermeer. Maar ook het verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen werd aangepakt. Daarnaast is de vereniging voor parkmanagement opgericht.
Fase 2 stond in teken van de uitvoering van de ingezette projecten van fase 1. Tot begin 2013 wordt door de gemeente Emmen en de VPB gewerkt aan Bahco 3. In deze laatste fase ligt het accent op gebiedsgerichte ontwikkeling. Publieke- en private partners werken samen aan de realisatie van een dynamisch en duurzaam werklandschap op de Werkas. Het accent verschuift hiermee van collectieve herstructurering naar integrale ontwikkeling van verschillende (deel) gebieden op de Werkas. In elke fase is een groot aantal projecten uitgevoerd. Voor de stand van zaken in de projecten van dit moment, kunt u kijken bij ‘projecten’.

Bahco als voorbeeld
Bahco is volgens tal van deskundigen en ook volgens de rijksoverheid het
voorbeeldproject voor andere bedrijventerreinen. Het programma past geheel in de nieuwe manier van denken over de inrichting van moderne, toekomstbestendige en steeds beter te benutten bedrijventerreinen.

Het Bahco-programma is gedragen en financieel mogelijk gemaakt door de partners:
- De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB)
- Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
- Het Ministerie van Economische Zaken
- De provincie Drenthe
- De gemeente Emmen
- Emmtec Services.

De looptijd van het Bahco-programma is voorzien tot 2020. Tot en met fase 3 heeft de gemeente de eindverantwoordelijkheid bij de uitvoering van de projecten. Het bedrijfsleven is daarna aan zet.