Financiële problemen bij medewerkers

Sinds de economisch mindere tijden is er voor een groot aantal mensen veel veranderd op het financiële vlak. Er zijn bezuinigingen en lastenverzwaringen gekomen, hierdoor is er minder geld te besteden. Een groot aantal medewerkers zal hierdoor geen problemen ondervinden, toch kan het zo zijn dat er door een onverwachte situatie men in financiële nood komt. Dit kan iedereen overkomen!

Iemand met een middeninkomen kan evengoed in financieel zwaar weer terecht komen als iemand met een laaginkomen. De uitgaves zijn vaak hoger en de financiële basis misschien wel fragiel.  Dit is ook een tendens die landelijk wordt onderkend.
Hoe gaat u om met medewerkers die in financieel zwaar weer komen? Weet u waar u terecht kunt? Wanneer weet u of uw medewerker zich in financieel zwaar bevind? Heeft u medewerkers waarvoor loonbeslag is neergelegd? 

Een medewerker met financiële problemen zal een zware last ervaren en is hierdoor vaak minder gemotiveerd en kan hier zelfs aan onderdoor gaan! Voor u als werkgever geen prettige vooruitzicht.
U kunt bij de gemeente terecht voor vragen op het gebied van financiële ondersteuning. Het team Schulddienstverlening van de gemeente Emmen is gespecialiseerd in het ondersteunen bij financieel zorgelijke situaties, dit kan onder andere zijn;

  • schulden regelen;
  • saneringskredieten verstrekken;
  • budgetbeheer en begeleiding;
  • voorlichting geven aan medewerkers etc.

De kracht van deze ondersteuning is dat men uitgaat van de inzet van de medewerkers zelf, hij of zij moet zelf weer controle krijgen over zijn of haar financiële situatie, met ondersteuning van de gemeente Emmen die hen daarbij handreikingen geeft.
Kijk voor een volledig overzicht op de pagina van de gemeente Emmen. Of mail direct uw vraag naar: schulddienstverlening@emmen.nl