Buurtsupport VPB-team

Buurtsupport en de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) organiseren samen het Buurtsupport VPB-team. Dit team werkt voor u op de bedrijventerreinen in Emmen. U kunt het Buurtsupport VPB-team inzetten voor alle handmatige werkzaamheden in en rond uw bedrijf waarvoor fysieke inzet nodig is en de benodigde gereedschappen eenvoudig te bedienen zijn.

Uw voordelen op een rij:

  • Het Buurtsupport VPB-team voert eenvoudige werkzaamheden uit ter ondersteuning van uw bedrijf. 
  • Het Buurtsupport VPB-team is het team van de bedrijventerreinen. Het team speelt flexibel in op de wensen van opdrachtgevers.
  • De samenstelling van het Buurtsupport VPB-team heeft een maatschappelijk karakter. Met de inzet van het team kunt u uw sociale gezicht laten zien.
  • Het Buurtsupport VPB-team is een kweekvijver voor nieuw personeel voor uw eigen onderneming.
  • Met de inzet van het Buurtsupport VPB-team kunt u invulling geven aan uw maatschappelijke verplichtingen zoals de Social Return-verplichting in aanbestedingen van gemeente (en andere partijen) en de quotering arbeidsgehandicapten zoals beoogd in de nieuwe Participatiewet. In beide gevallen maakt u daar zelf afspraken over met de gemeente (of andere partijen).

Kosten

De medewerkers in het Buurtsupport VPB-team werken binnen het kader van werkervaringsafspraken. De kosten zijn relatief laag. Het werk wordt in groepsverband uitgevoerd. Daarnaast gelden eventuele vervoer-, materiaal- en/of stortingskosten.

Per opdracht maken wij een offerte waarin bepaald wordt welk werk wordt verricht en tegen welke prijs. Ook is het mogelijk om een jaarabonnement te nemen voor periodieke werkzaamheden in een jaar.

 

Logo Buurtsupport             Logo VPB

 

 

Hesje Buurtsupport VPB-team