Duurzame Inzetbaarheid Zo doen we dat in Drenthe!

Meldt u aan voor gratis pilot Duurzame Inzetbaarheid in uw bedrijf nog enkele pilots beschikbaar


Na de start van het project hebben zich afgelopen najaar vanuit heel Drenthe en vanuit verschillende sectoren direct diverse bedrijven gemeld om mee te doen aan de beide soorten pilots. Er zijn echter nog enkele pilots beschikbaar om aan mee te doen. Zowel bij de verkennende pilots, de quickscans, als bij de verdiepende pilots, waar aan de eerste inventarisatie ook een vervolgtraject gekoppeld is.

Een eerste onderzoek, de eerste stappen op weg naar de realisatie van duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf, kan bestaan uit het meedoen aan één van de pilots. Om goed in beeld te krijgen wat nodig is om de duurzame inzetbaarheid te vergroten, moet er een goed beeld zijn van de huidige situatie van uw bedrijf en medewerk(st)ers.

Daarna kan een plan worden gemaakt en kunnen concrete adviezen worden gegeven en acties worden ingezet. Meedoen aan deze pilots is gratis, maar niet vrijblijvend. Bij de korte pilot wordt na de gesprekken een plan met aanbevelingen/ maatregelen op maat opgesteld en besproken met de betrokkenen. Bij de verdiepende pilot wordt het plan na bespreking omgezet naar een concreet plan van aanpak en vervolgens samen met u wordt uitgevoerd.

Kick Off staat gepland op donderdag 8 maart 2018.

AGENDA

12-15 nov

Week van de werkstress 2018

IN DE MEDIA

22 mrt 

Nieuwe dockshelters EMMTEC services dragen bij aan duurzame inzetbaarheid medewerkers
klik hier voor het gehele bericht 

1 mrt  Aflevering Duurzame Inzetbaarheid | Ondernemend Nederland
klik hier voor de video
20 febr

Mini Symposium Duurzame Inzetbaarheid “Zo doen we dat in Drenthe
georganiseerd door:
Ondernemerscontact Noordenveld en Parkmanagement Noordenveld 
klik hier voor een impressie van de avond


8 febr Bazen zien ouderen te snel als kostenpost | Dagblad v.h. Noorden
klik hier voor het artikel

 

Korte impressie Kick Off bijeenkomst
Duurzame Inzetbaarheid Zo doen we dat in Drenthe!

 Cees Bijl,
gedeputeerde
 Liesbeth Horstmann,
projectmanager
 Jelle Dokter, 
ondernemer

Duurzame inzetbaarheid?

Wat is dat eigenlijk?

Het is weliswaar een breed begrip, maar wordt in onze regio steeds belangrijker.

Het gaat erom medewerkers fit te houden, personeel te laten meegroeien met de ontwikkelingen in de markt, de technologie en in het bedrijf.

Het gaat erom een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven.

Om toekomstbestendig te zijn en de continuïteit te waarborgen.


banner download brochure 

 Wilt u meer weten? Mail ons!l.horstmann@vpb-emmen.nl

partners Duurzame Inzetbaarheid


Maart 2017

Vol trots kunnen we u mededelen dat we het project Duurzame Inzetbaarheid "Zo doen we dat in Drenthe" toegekend hebben gekregen. Klik hier voor het persbericht.

Wat is Duurzame Inzetbaarheid?

  •          Gezondheid| Gezond eten & bewegen zorgt voor minder verzuim en meer energie op het werk..
  •          Betrokkenheid| Zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers. Betrokken bij het werk, betrokken bij elkaar.
  •          Werkplezier| Autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap: cruciale factoren die bijdragen aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress.
  •          Ontwikkeling| Inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen. Denk aan promotie, maar ook demotie!
  •          Fysieke belasting | Fysieke over- en onderbelasting zorgt voor veel uitval. Gerichte maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te lang zitten, kunnen dit voorkomen.

Wilt u dit teruglezen? Klik hier voor een A4 overzicht.

Klik hier voor de presentatie.