Duurzame Inzetbaarheid Zo doen we dat in Drenthe!

Project Duurzame Inzetbaarheid afgesloten met Oogstbijeenkomst


Met als gastheer gedeputeerde Cees Bijl is eind september in het provinciehuis van Drenthe een Oogstbijeenkomst gehouden van het project Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen we dat in Drenthe! Ongeveer veertig bedrijven deden mee aan het project. Voor zo’n ruim zestig aanwezigen, waaronder veel ondernemers, benadrukte de gedeputeerde nogmaals het belang van aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid voor de Drentse bedrijven en daarmee de Drentse economie. Hij prees hij de tientallen bedrijven die in dit pilot project enthousiast hebben meegewerkt. Gedeputeerde Bijl zei verder verheugd te zijn over de resultaten en effecten binnen de bedrijven en hoopt op een vervolg, want ‘er is nog wel het nodige werk te doen’, wil Drenthe een gezond bedrijfsleven blijven koesteren.

Klik hier voor het online fotoalbum


Onderzoek tijdens pilot laat zien: er is nog veel te doen


Er is op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid nog veel te doen in Drenthe en binnen de bedrijven. Dat mag worden afgeleid uit de resultaten van een aantal onderzoeken bij deelnemers aan de pilots van Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen we dat in Drenthe. projectleider Herman G. Idema presenteerde enkele resultaten tijdens de Oogstbijeenkomst. In kort bestek:

  • Veel mensen bij de deelnemende bedrijven denken niet in goede gezondheid met 67 jaar met pensioen te kunnen gaan. Ruim 30 procent zegt ‘zeker niet’ of ‘waarschijnlijk niet’ het werk te kunnen volhouden. Dat vraagt om actie.
  • Uit de vragenlijst onder enkele honderden medewerkers van de deelnemende bedrijven komt verder naar voren dat ongeveer 4 procent het psychisch soms moeilijk heeft op het werk. Ongeveer één op de tien twijfelt er over.
  • Gaat het over lichamelijk zwaar werk, dan zegt ruim 4 procent van de deelnemers dat inderdaad zo te ervaren en ruim 8 procent hangt er tegenaan.
  • Gevraagd naar de mogelijkheid om werk en privé goed te combineren, zegt ongeveer 80 procent van de deelnemers dat ze dat wel lukt. Twintig procent geeft aan daaraan te twijfelen, of dat het gewoon niet lukt (8 procent).
  • Ondernemers moeten verder bewust aandacht hebben voor mantelzorg en de effecten. Ruim één op de tien medewerkers in de pilot-bedrijven doet actueel aan mantelzorg naast zijn of haar baan, blijkt uit het onderzoek. De verwachting is dat dit aantal gaat toenemen met de vergrijzing.

Certificaat voor deelnemers aan pilot-projecten

Het heeft het formaat van een A4, maar een grotere betekenis, zeker qua waardering die er bij hoort: de oorkonde die alle deelnemende bedrijven kregen voor hun inzet bij Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen we dat in Drenthe! Ze werden namens de partijen achter het project uitgereikt door gedeputeerde Cees Bijl en zorgen, naast de resultaten die zijn bereikt binnen de bedrijven, voor een blijvende herinnering aan de koppositie in een project wat de komende jaren provinciebreed bij andere bedrijven navolging moet krijgen.


Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen ze dat bij Dolmans Landscaping Services!

Peter Grobbée, Directeur Noord en Oost Nederland over Duurzame Inzetbaarheid

Groenverzorger Dolmans Landscaping Services besteedt veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid. Zowel tijdens gesprekken met medewerkers, als waar het gaat om de aanschaf van materieel en gereedschap. Het werk is lichamelijk inspannend en een groot deel van de medewerkers behoort tot kwetsbare groepen. In de bijzondere tuin van Museum de Buitenplaats in het hartje van Eelde vertelt directeur Peter Grobbée over de plaats en het belang van Duurzame Inzetbaarheid binnen het bedrijf. Dolmans Landscaping Services is deelnemer aan de pilots van Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen we dat in Drenthe!


Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen ze dat bij Interstage Meppel!

Chantal Busscher van podiumbouwer Interstage uit Meppel:

“Meedoen aan onderzoek heeft ons absoluut wat gebracht”

Een aantal Drentse bedrijven heeft afgelopen jaar meegedaan aan twee verschillende onderzoeken en pilots op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.
Eén hiervan is Interstage uit Meppel. Het bedrijf bouwt in heel Europa podia voor popconcerten, festivals en hele grote TV-shows.

“En dat we hebben meegedaan aan de onderzoeken van Duurzame Inzetbaarheid heeft ons absoluut wat gebracht,” zegt Chantal Buscher van Interstage. We zijn ons bewuster geworden van een aantal zaken. Bijvoorbeeld dat medewerkers graag structuur hebben, terwijl wij juist een cultuur hadden van ‘we doen alles samen en iedereen mag meepraten.’ Ook in tienminutengesprekken de ‘temperatuur meten’ en te horen wat mensen persoonlijk bezig houdt, is nu een onderdeel van het personeelsbeleid.
Interstage staat centraal in de tweede korte film over Duurzame Inzetbaarheid Zo doen we dat in Drenthe!.


 

Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen ze dat bij Fuhler Wegenbouw

Duurzame Inzetbaarheid in de praktijk. In iets meer dan twee minuten uitgelegd door Carla Eilering en Bennie Wessel. Een samenspel tussen ondernemer en medewerkers.

Werken in de wegenbouw en specifiek het leggen van straatwerk is traditioneel zwaar werk. Maar ook hier geldt de pensioenleeftijd van 67 jaar. Hoe zorg je er voor dat jouw medewerkers gezond hun pensioen halen en hoe zorg je er voor dat ze zich ervan bewust worden dat ze daarbij ook zelf een rol hebben. Bij het familiebedrijf Fuhler Wegenbouw, een middelgrote regionale onderneming in de sector, hebben ze er over nagedacht.

Meer weten over de aanpak in de bouw- en infrasector en Volandis? Klik hier

 

IN DE MEDIA

22 mrt 

Nieuwe dockshelters EMMTEC services dragen bij aan duurzame inzetbaarheid medewerkers
klik hier voor het gehele bericht 


1 mrt  Aflevering Duurzame Inzetbaarheid | Ondernemend Nederland
klik hier voor de video
20 febr

Mini Symposium Duurzame Inzetbaarheid “Zo doen we dat in Drenthe
georganiseerd door:
Ondernemerscontact Noordenveld en Parkmanagement Noordenveld 
klik hier voor een impressie van de avond


8 febr Bazen zien ouderen te snel als kostenpost | Dagblad v.h. Noorden
klik hier voor het artikel

 

Korte impressie Kick Off bijeenkomst
Duurzame Inzetbaarheid Zo doen we dat in Drenthe!

 Cees Bijl,
gedeputeerde
 Liesbeth Horstmann,
projectmanager
 Jelle Dokter, 
ondernemer

Duurzame inzetbaarheid?

Wat is dat eigenlijk?

Het is weliswaar een breed begrip, maar wordt in onze regio steeds belangrijker.

Het gaat erom medewerkers fit te houden, personeel te laten meegroeien met de ontwikkelingen in de markt, de technologie en in het bedrijf.

Het gaat erom een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven.

Om toekomstbestendig te zijn en de continuïteit te waarborgen.


banner download brochure 

 Wilt u meer weten? Mail ons! h.idema@vpb-emmen.nl

partners Duurzame Inzetbaarheid


Maart 2017

Vol trots kunnen we u mededelen dat we het project Duurzame Inzetbaarheid "Zo doen we dat in Drenthe" toegekend hebben gekregen. Klik hier voor het persbericht.

Wat is Duurzame Inzetbaarheid?

 •          Gezondheid| Gezond eten & bewegen zorgt voor minder verzuim en meer energie op het werk..
 •          Betrokkenheid| Zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers. Betrokken bij het werk, betrokken bij elkaar.
 •          Werkplezier| Autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap: cruciale factoren die bijdragen aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress.
 •          Ontwikkeling| Inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen. Denk aan promotie, maar ook demotie!
 •          Fysieke belasting | Fysieke over- en onderbelasting zorgt voor veel uitval. Gerichte maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te lang zitten, kunnen dit voorkomen.

Wilt u dit teruglezen? Klik hier voor een A4 overzicht.

Klik hier voor de presentatie.