Enquête in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Geachte ondernemer, 

Uw bedrijf bevindt zich op één van de bedrijventerreinen in de gemeente Emmen.

Uw bedrijventerrein beschikt over het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, een samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en de gemeente Emmen, met als doel het veilig en netjes houden van het bedrijventerrein.

Binnenkort vindt er een hercertificering plaats van uw bedrijventerrein. Hiervoor vragen wij uw hulp. Voor de hercertificering hebben wij een beeld nodig van de problematiek op uw bedrijventerrein.  Om dit in kaart te brengen hebben wij een vragenlijst opgesteld. Wij vragen u vriendelijk deze online in te vullen. 

Het invullen van deze vragenlijst vergt ongeveer 10 minuten van uw tijd. Mede door uw opmerkingen kunnen wij de komende drie jaar maatregelen gaan uitvoeren om het terrein nog netter en veiliger te krijgen.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen totaalcijfers zullen worden weergegeven. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Claire Schieke, procesbegeleider bij de VPB, telefonisch bereikbaar op nummer 0591 - 65 34 54 (aanwezig maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00 - 13.30 uur) of via email info@vpb-emmen.nl.

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Klik hier om deze enquête in te vullen!