HRM Netwerk VPB

De VPB heeft sinds eind 2008, op initiatief van haar leden, een HRM Netwerk. Vanuit een werkgroep worden er ieder jaar onderwerpen aangedragen. Deze worden tijdens een ontbijtsessie behandeld en wordt de kennis over het onderwerp gedeeld met de aanwezigen.

Kalender 2016

27 september 

Functioneringsgesprekken en Beoordelingsgesprekken

Ieder jaar wil je gesprekken voeren met je medewerkers, maar waarom? Wat is het verschil tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. In kleine groepen werden ervaringen uitgewisseld en een lijst met voor- en nadelen opgesteld. Tevens hebben de groepen tips opgesteld voor de leden. 

Voor iedere organisatie zijn er verschillende afwegingen die gemaakt dient te worden, denk daarbij aan of je onder een cao valt of niet. Hoe groot is het bedrijf etc.

Presentatie

 

19 april

Arbeidscyclus, van promotie naar demotie

Vanuit onze leden zijn we geattendeerd op het onderwerp "demotie". Het woord klinkt negatief, maar het kan een positieve bijdrage zijn aan de inzetbaarheid van een personeelslid. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers mee komen in de organisatie? Op 19 april gaan we aan de slag met dit onderwerp. 

Kalender 2015

1 december

Financiële problematiek bij medewerkers

Waarom dit onderwerp? Vanuit de leden van de VPB werden we geattendeerd op de problematiek die speelt. Wat kan en mag je als werkgever wel en niet doen? Hoe voorkom je dat medewerkers met loonbeslagen te maken krijgen én vooral...wat kan je als werkgever met een loonbeslag? Het werd een boeiende bijeenkomst met veel vragen, kennisdeling en ervaringen die werden uitgewisseld. Vanuit de gemeente Emmen hielden Hanneke Gortmaker en Anita Geraets, afdeling schuldenhulpverlening, een duidelijke en boeiende presentatie. Het verslag is hier terug te lezen..>

26 juni

Duurzame Inzetbaarheid.

Op 26 juni kwamen deelnemers van het HRM Netwerk van de VPB bijeen, het thema was Duurzame Inzetbaarheid Personeel. Met een interactieve presentatie vertelde Liesbeth Horstmann, van de VPB, meer over het project. Welke thema's vallen onder Duurzame Inzetbaarheid en wat kan je zelf als werkgever hierin doen? Kortom een boeiende en actieve bijeenkomst.
Klik hier voor de presentatie 

Resultaten HRM Netwerk           HRM Netwerk Duurzame Inzetbaarheid
Resultaten                     

Overig HRM nieuws

De VPB heeft sinds kort een column van de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente Emmen. Deze afdeling helpt inwoners van de gemeente Emmen met problematische schulden weer op de goede weg ..lees meer..>

 

 

Kalender 2014


11 februari 

Kick off HRM Netwerk 2014, met vaststellen van de agenda, en bijpraten over de veranderingen in wet- en regelgeving die voor de HR Manager van belang kunnen zijn.

15 april
Coaching gesprekken, hoe doe je dat? Locatie: Stenden

 

17 juni
Felxibele schil, rol van Payrolling, risico's en kansen. Locatie: FID uitzendbureau

De flexibele schil, wat houdt dit in? Welke vormen van Flexibele arbeidsovereenkomsten zijn er? En welke invloed heeft de nieuwe wet Werk en Zekerheid op de huidige manier van flexibel werken. 

HRM Netwerk Flexibele schil    

                                                                        

De volledige presentatie over Flexibele schil is hier te lezen.
Wet Werk en Zekerheid, zoals deze door de Eerste Kamer is aangenomen in juni 2014 lees meer...>

16 september
Gezondheid & Welzijn, regie van de werkgever. Locatie: Novae


18 november
1e & 2e spoor, dossier opbouw do's en don'ts. Locatie: Univé Emmen

 

Kalender 2013


12 februari 2013, Kick Off met o.a  Werkkostenregeling, Arbeidsvoorwaarden Arbeidsrecht. Welke verandering vinden er plaats in 2013 en begin 2014? U kunt in de presentaties een indruk krijgen van de veranderingen.

Presentatie Werkkostenregeling en Arbeidsvoorwaarden door Jan Sikkenga, HR Manager, sg|automatisering
Mocht u meer informatie wensen over het invoeren van de werkkostenregeling (vanaf 1 januari 2014 verplicht), dan kunt u dit terugvinden op de website van de belastingdienst.
 

Presentatie Arbeidsrecht 2013, door Mariska Harbers, Advocaat, Houkes Ondernemersadvocaten. Tijdens de presentatie over Arbeidsrecht kwam ook de positie van de ZZP'er aanbod. Hoe weet je dat je een ZZP'er een juist uurtarief betaald, of hoe weet je als ZZP'er dat je een goed uurtarief berekend? Deze informatie is terug te vinden op www.zzptarief.nl

Vers van de pers (12 februari 2013) "Werkkosten regeling aan een zijden draadje", niets is zeker dus wat dat betreft heeft het wel de aanbeveling om er goed naar te kijken lees meer...>

De foto's van de bijeenkomst zijn terug te vinden op Facebook.

16 april  2013, Duurzame inzetbaarheid van personeel

Op welke wijze kunt u personeel aan het werk houden? Duurzaam? Is dat geen containerbegrip? Kortom een interactieve bijeenkomst waarmee u aan het eind weer met tips en trucs naar huis gaat. Deze keer zijn we te gast bij Houkes Ondernemers Advocaten aan de Hoenderkamp te Emmen.

11 juni 2013, Stress op het werk, welke gevolgen heeft dat?"


10 september: Personeelsbeleid in kleine organisatie,
Klik hier voor de BuZaVa test! 

Klik hier voor het gehele verslag.

12 november: Integriteit
Aan de hand van vier verschillende casussen werd Integriteit besproken. Op welke wijze zou jij reageren als dit binnen jou organisatie zou gebeuren. Onderstaand vindt u de linken naar de verschillende casussen.

Grove belediging van werkgever via Facebook.

Bedrijfsuitje,met een aansluitend privé uitstapje met grote gevolgen "ondeugd op de wallen"

Nevenfuncties, hoe communiceer je als werkgever?
http://www.hrnetwerk.nl/hrm_jurisprudentie.php?jp=_Werkgever_benadrukt_gedragscode_onvoldoende:_boete

Doktersassistente neemt een kado in ontvangst, ontslag?
Duidelijk werd dat je als werkgever zeker een beleid moet hebben ten aanzien van integritiet én dat je dit goed communiceerd naar je werknemers! Hiermee bespaar je een hoop elende.