In For Care: Werk&Mantelzorg

In For Care is een groot Interreg B-project waarin ideeën en ervaringen rond mantelzorg (informal care) uit een aantal Europese landen naast elkaar worden gelegd. Leren van elkaar is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Organisaties uit Noorwegen, Denemarken, Zweden, Schotland, België en Nederland doen mee aan In For Care. Namens Nederland is de VPB Emmen één van de organisaties die meedoen met dit project.

Mantelzorg Infopunt en M-Power platform
Als belangenbehartiger voor de (MKB-)ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen wil de VPB Emmen ondernemers graag ondersteunen bij vraagstukken over werk en mantelzorg. Daarnaast willen we werkende mantelzorgers bewust maken van hun positie en eigen kracht.
Voor ondernemers werkt de VPB Emmen aan een online Mantelzorg Infopunt die vragen kan beantwoorden over werk en mantelzorg en over duurzame inzetbaarheid. Deze website zal in september 2019 klaar zijn. 
Voor werkende mantelzorgers is binnen het project aandacht besteed aan het M-Power platform: een website waarop mantelzorgers met een online zelfscan kunnen onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte ze hebben (www.mantelzorgpower.nl).

VPB Emmen zet zich ervoor in om de genoemde activiteiten ook bij andere parkmanagementorganisaties in Drenthe uit te rollen.

Contactpunt Mantelzorg Emmen
Binnen de gemeente Emmen is er voor ieder gebiedsdeel een Contactpunt Mantelzorg actief. Contactpunt Mantelzorg geeft elk kwartaal een blad uit voor mantelzorgers: Mantelzorg Actueel. Meer informatie is te vinden op www.mantelzorgemmen.nl

De Gouden Tip van een mantelzorger voor werkgevers
Wat is wijsheid wanneer je als werkgever een mantelzorger in dienst hebt? Marjo Brouns schrijft vanuit haar ervaringen als leidinggevende en als mantelzorger, en geeft de gouden tip in deze blog: 'Begrip wordt met begrip beloond'.

Stimuleringstraject ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’
Mantelzorgers hebben in feite twee banen: een betaalde en een onbetaalde baan. Dit brengt risico’s van overbelasting met zich mee en kan leiden tot ziekteverzuim. Ziekteverzuim kost een werkgever ca. € 300,- per dag per medewerker. Wanneer er tijdig adequate maatregelen worden genomen voor de werkende mantelzorgers kan een werkgever op deze kosten besparen. Maar het levert meer op dan alleen kostenbesparing: het draagt tevens bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

In het stimuleringstraject ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’ staan zowel de kennis als de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen die een werkgever kan nemen centraal. Daarom starten we in januari 2019 met een pilot waarbij de deelnemers vraagstukken en oplossingen op het gebied van werkende mantelzorgers met elkaar bespreken en toepassen. De interventies worden geëvalueerd om zo inzicht te krijgen in de te nemen maatregelen ter voorkoming van ziekteverzuim. De resultaten van deze pilot leveren mede input voor de MKB Helpdesk.

Geïnteresseerd in deelname aan de pilot ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’?
Neem dan contact op met Arda van Dam, a.vandam@vpb-emmen.nl.

Lees meer over het belang van aandacht voor mantelzorg in het artikel op p. 4 t/m 6 van de nieuwste ‘Gezond in Drenthe’. Klik hier

Bekijk wie de Nederlandse deelnemers zijn aan In For Care en waarom.  Klik hier

NRC verzamelde verhalen van mensen die voor hun ouders of partner zorgen: "hun eigen leven zijn ze kwijt". Lees het artikel over mantelzorg in Nederland (NRC, 22 mei 2019). Klik hier