Op dinsdag 10 september j.l. heeft de VPB een informatieve HR bijeekomst gehad bij Hotel van der Valk. Het onderwerp deze keer was HR beleid binnen kleine organisaties. Tijdens de bijeenkomst werd er aandacht besteed aan de wet op de Poortwachter, hoe kan je voorkomen dat je medewerker  uitvalt. Het vervolg was de aandacht voor de modernisering van de Ziektewet (BeZeVa).

De modernisering van de Ziektewet gaat in per 1 januari 2014, maar werkt met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2012! Doel van de modernisering van de Ziektewet is het terugdringen van het aantal Flexwerkers die in de WIA/WGA of IVA terecht komen, of te wel ervoor zorgdragen dat er zo min mogelijk  Flexwerkers uitvallen. Flexwerkers, uitzendkrachten, maar ook werknemers met een tijdelijk contract of werknemers waarbij het dienstverband is beeindigd, en die na beeindiging van de arbeidsovereenkomst en binnen 28 dagen ziek worden komen te vallen onder de laatste werkgever!

Dit houdt in dat wanneer er iemand binnen uw organisatie uit dienst treedt en deze persoon binnen 28 dagen geen andere arbeidsovereenkomst heeft gesloten of nog geen uitkering (daadwerkelijk uitbetaald) heeft genoten en ziek wordt bij u in de premie van het UWV wordt meegerekend. Dit geldt voor personeelsleden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Klik hier voor de BeZeVa test

Hoe weet u of iemand waar u afscheid van heeft genomen ziek is? U kunt in een beeindingsovereenkomst aangeven dat men zich bij u meldt indien men ziek is geworden en dat men ten alle tijden bereid is om deel te nemen aan een re-intregatietraject. Verder is het van belang dat men ten alle tijden de overzichtsstaten van het UWV goed controleerd. Uit ervaring van de aanwezigen bleek dat in 30 tot 35% van de staten fouten zijn geslopen. Om hier dieper op in te gaan heeft het UWV samen met de VPB een bijeenkomst georganiseerd op 17 september. Hierbij de presentatie van deze avond Kunt u dan niet maar heeft wel belangstelling MELDT u dan ook aan! Dan wordt er een extra avond georganiseerd.

Aan het eind van de bijeenkomst hebben we informatie uitgewisseld over het opbouwen van een dossier. Daarin komt naar voren dat men vooral functioneringsgesprekken moet houden en deze bevestigd naar de werknemer, dit kan al per mail. Tevens is het aan te raden hoe men de gesprekken aangaat.  Wellicht dat we in het nieuwe seizoen hier meer aandacht aan gaan besteden.