Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen

Mei 2019

Hercertificering Bargermeer / A37

Enige tijd geleden zijn alle ondernemers gevestigd op bedrijventerrein Bargermeer en A37 benaderd om een vragenlijst in te vullen ten behoeve van de hercertificering van het terrein. Bij deze willen we u hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Ruim 25% van de genodigden hebben hem ingevuld en daarmee hebben we de door de KIWA vastgestelde responseis ruim gehaald.

Met trots willen we u mededelen dat de bedrijventerreinen Bargermeer en A37 14 maart gehercertificeerd zijn voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen!

De input die u heeft gegeven door het invullen van de vragenlijst, is verwerkt in het Plan van Aanpak. Wat opviel was dat ontevredenheid op veel punten is afgenomen. Uit de cijfers van de politie bleek dat er minder criminaliteit is waargenomen op het terrein. In 2018 is er wel een behoorlijke toename van branden te zien, welke te verklaren is door de droge zomer van dat jaar.

Aangiftebereidheid is helaas afgenomen. Wij willen u erop wijzen altijd aangifte te doen van een incident. De capaciteit van politie in het gebied hangt af van het aantal aangiftes en aanmeldingen.

De aandachtspunten voor de komende drie jaar zullen voornamelijk gericht zijn op het bestrijden parkeeroverlast (van voornamelijk vrachtwagens), brandveiligheid en aangiftebereidheid.

Enquêteresultaten 4 vs. 5-meting

4-meting

5 -meting

Verschil

Respons

29%

25%

-4%

Aantal respondenten

145/501

122/480

 

Onveiligheidsgevoelens in bedrijf

22%

16%

-6%

Onveiligheidsgevoelens op de openbare weg

17%

11%

-6%

Overlast (alsmede parkeren)

69%

57%

-12%

Diefstal/Inbraak

14%

14%

0%

Diefstal/Inbraak in privé/bedrijfsauto’s

10%

6%

-4%

Deelnemer beveiliging (individueel)

71%

69%

-2%

Beroving en roofovervallen

0%

0%

0%

Bedreiging en intimidatie

12%

4%

-8%

Aangifte/Meldingsbereidheid (gemiddeld)

38%

26%

-12%

Brandveiligheid (voordoen: brandgevaarlijke situatie)

3%

4%

+1%

Beheer en onderhoud (tevreden)

66%

75%

+9%

Beheer en onderhoud (niet helemaal tevreden + ontevreden)

34%

25%

-9%

Openbare verlichting (tevredenheid)

88%

88%

0%

Verkeersveiligheid (knelpunten)

23%

21%

-2%

Ontevredenheid parkeren vrachtauto’s

34%

34%

0%

Ontevredenheid parkeren auto’s

28%

20%

-8%

 het nieuwe certificaat is verderop op deze pagina te vinden

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen, KVO-B, is een samenwerking tussen Politie, Brandweer, gemeente Emmen en de ondernemers van de bedrijventerreinen. Op dit moment is de VPB is het bezit van het KVO-certificaat voor de bedrijventerreinen Bargermeer en BedrijvenPark A37, Barger Oosterveld en BP Meerdijk, Klazienaveen en De Tweeling (Veenoord - Nieuw Amsterdam)


Het doel van het KVO-B is om door samen te werken een veiliger bedrijventerrein te creëeren. Hierbij let je niet alleen op criminaliteit, maar ook verkeersveiligheid, groenonderhoud en hoe ondernemers met hun private terrein om gaan.

Voor ondernemers die gevestigd zijn op de onderstaande bedrijventerreinen geldt dat op vertoon van het KVO-B Certificaat u recht kunt hebben op een reductie op uw verzekeringspremie. Vraag er naar bij uw verzekeringsmaatschappij.

* Bedrijventerrein Bargermeer en Bedrijven Park A37  KVO certificaat Bargermeer.
* Bedrijventerrein Barger Oosterveld en BP Meerdijk KVO certificaat Barger Oosterveld en BP Meerdijk. * Bedrijventerrein Klazienaveen  KVO certificaat Klazienaveen.
* Bedrijventerrein De Tweeling, Veenoord/Nieuw Amsterdam KVO Certificaat De Tweeling

Wil je zelf makkelijk met je smartphone een melding doen? Download de Buiten Beter App!

Buiten Beter App

November 2018 

Net als in juni jl. vindt er binnenkort een hercertificering plaats. Deze keer op het bedrijventerrein Bargermeer en A37. Hiervoor vragen wij uw hulp. Voor de hercertificering hebben wij een beeld nodig van de problematiek op uw bedrijventerrein.  Om dit in kaart te brengen hebben wij een vragenlijst opgesteld. Wij vragen u vriendelijk deze online in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen via de volgende link: 

https://goo.gl/forms/MftRTnaeiBpFsUzs1

Het invullen van deze vragenlijst vraagt hooguit 10 minuten van uw tijd. Mede door uw opmerkingen kunnen wij de komende 3 jaar maatregelen uitvoeren om het terrein nog netter en veiliger te krijgen. 

 

Juni 2018

Net als in maart jl. vindt er binnenkort een hercertificering plaats. Deze keer op het bedrijventerrein De Tweeling. Hiervoor vragen wij uw hulp. Voor de hercertificering hebben wij een beeld nodig van de problematiek op uw bedrijventerrein.  Om dit in kaart te brengen hebben wij een vragenlijst opgesteld. Wij vragen u vriendelijk deze online in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen via de volgende link:

https://goo.gl/forms/v7E7oo0lc2VVpGE03

Het invullen van deze vragenlijst vraagt hooguit 10 minuten van uw tijd. Mede door uw opmerkingen kunnen wij de komende 3 jaar maatregelen uitvoeren om het terrein nog netter en veiliger te krijgen. 


Maart 2018 

Binnenkort vindt er een hercertificering plaats op de bedrijventerreinen Barger-Oosterveld en Businesspark Meerdijk. Hiervoor vragen wij uw hulp. Voor de hercertificering hebben wij een beeld nodig van de problematiek op uw bedrijventerrein.  Om dit in kaart te brengen hebben wij een vragenlijst opgesteld. Wij vragen u vriendelijk deze online in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen via de volgende link:

https://goo.gl/forms/1rB2MxMWzXXoP1op1

 

Ook vindt de hercertificering plaats van bedrijventerrein Klazienaveen. Hiervoor kunt u de volgende link gebruiken:

https://goo.gl/forms/TWpMmWBy1VI7TSqg2


Ondernemingen gevestigd rondom het EMMTEC terrein

Speciaal voor ondernemers die met hun bedrijf gevestigd zijn aan de buiten zijde van het EMMTEC terrein en die meer willen weten over risico's en wat men zelf kan doen heeft de gemeente Emmen een folder ontwikkeld. Zie hier

Algemene risico instructiekaart klik hier

 

Asbest vrijgekomen bij brand industrieterrein Nieuwegein

Bij een flinke brand op bedrijventerrein lees meer ... > 

Bron: NOS


Nieuws vanuit de Brandweer.

Expeditie brandveiligheid
Het (brand)veiligheidsbewustzijn van mensen is een zéér belangrijke factor voor de feitelijke brandveiligheid in uw bedrijf of onderneming.
 
Download de expeditie lijst brandveiligheid en ontdek mogelijkheden om het brandveiligheidsbewustzijn en daarmee de brandveiligheid in uw bedrijf te verbeteren. Klik hier voor de checklist 
 
Door de vragen in te laten vullen door iedereen in uw bedrijf, wordt brandveiligheid  door de hele organisatie heen, bespreekbaar. Kennis en ervaring kan met elkaar worden gedeeld en afspraken kunnen worden gemaakt en geborgd.
 
Reageer
De gevolgen van een brand op het bedrijf, de omgeving en ook op de hulpverleners zijn enorm. De brandweer heeft deze expeditie lijst ontwikkelt als tool om de (brand)veiligheid in uw bedrijf bespreekbaar te maken en het risicobewustzijn te vergroten.
We hopen dat de lijst u helpt bij het ontdekken van mogelijkheden om uw organisatie goed voor te bereiden en risico’s te verminderen. Immers, brand kan ons allemaal overkomen!
 
Deze expeditie lijst is een concept. Samen met u zouden we graag de lijst willen verbeteren en zo nodig aanpassen en aanvullen. We zijn dan ook heel benieuwd of u binnen uw organisatie gebruik heeft kunnen maken van de lijst en of het doel wordt gehaald.
Uw reactie kunt u mailen aan: annet.hulshof@vrd.nl

       

Brandstichting: Uw zaak! Een brochure van VNO-NCW en verbond van verzekeraars. De Brochure is hier terug te vindenBrandstichting: Uw zaak

Gladheidsbestrijding

Op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen is de gemeente Emmen verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding. De strooiroutes zijn door de gemeenteraad vastgesteld en hier terug te vinden.