Mantelzorg in bedrijf

Jong en Veer is een expertisebureau in het thema ‘Werk en Mantelzorg in bedrijven’. Het bureau stuurt actief op de combinatie werken en mantelzorgen bij werknemers en verlaagd het risico op verzuim en uitval.
Nu combineren 1 op de 6 werknemer hun werk met mantelzorgtaken. Gezien het huidig overheidsbeleid met een terugtredende overheid en het stimuleren van de ‘participatie-samenleving’ wordt de druk op werknemers in de privésfeer verhoogd en is de prognose dat 1 op de 4 werknemer in 2020 werk met mantelzorg combineert.  
 
Hoe kunnen werkgevers anticiperen op deze ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van werknemers borgen?
 

‘Mantelzorg in uw bedrijf’

Werkgevers richten zich op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en een goede werk-privé van hun medewerkers. Daarmee geven zij inhoud aan goed werkgeverschap. Met als doel dat het personeel optimaal presteert.
Werkgevers vragen zich wel eens af waarom medewerkers….

  •       regelmatig verzuimen?
  •       minder uren willen werken?
  •       er de kantjes van af lijken te lopen?
  •       vaak eerder naar huis gaan of later komen?

… dan kan het zijn dat medewerkers mantelzorgtaken hebben. Door de combinatie werk en mantelzorg kan de balans van de werknemers verstoord raken.
Hoe is het in uw bedrijf gesteld met het thema werk en mantelzorg? Herkent u de medewerkers met mantelzorgtaken onder uw personeel?  Zo ja, hoe maakt u hun privé-situatie bespreekbaar en wat heeft u deze groep te bieden? Welke oplossingen zijn er mogelijk, naast de wettelijke verlofregelingen?

Jong en Veer is hét expertisebureau op het gebied van werk en mantelzorg en werkt samen met de VPB Emmen voor het agenderen en uitrollen van deze thematiek bij bedrijven. In de uitvoering is Sedna Welzijnsorganisatie in Emmen een belangrijke partner in het concreet ondersteunen van werkgever en werknemer. 

Bekijk ook eens het informatiefilmpje op You-tube;