200 Werkloze Drenten aan de slag in Emsland

28-01-2014

·   Conferentie over de arbeidsmarktproblematiek in Zuidoost-Drenthe en Emsland
 
Het UWV in Emmen wil dit jaar 200 werkloze Nederlanders aan een baan over de grens helpen. Dat liet UWV-manager Geert van der Wal weten tijdens een arbeidsmarktcongres (op donderdag 23 januari 2014) in Emmen. Het UWV hoopt daarmee het aantal bemiddelingen van vorig jaar te verdubbelen. ‘Onze medewerkers krijgen steeds meer ervaring in de bemiddeling en we werken steeds effectiever samen met Duitse partners’, zegt Van der Wal.


Het congres met ruim 40 deelnemers was georganiseerd door studentenwerkgroep ‘NLD Connect’ van de Stenden Hogeschool. Onder begeleiding van Gerhard Roelfes van de Stedenkring  Zwolle-Emsland en Herman Blom van de Rijnlandacademie hebben zes studenten de arbeidsmarkt onderzocht. Daarbij werd vooral gekeken naar Zuidoost-Drenthe en Emsland die met elkaar zijn verbonden via de A37 / E233, het stokpaardje van de Stedenkring.
Als voorbeeld van de samenwerking omschreef MEMA-Netzwerkmanager Maik Schmeltzpfenning de werkzaamheden van het Emslandse metaalnetwerk dat meer dan 1.000 leden heeft in het Duitse grensgebied. Hanny van Geffen, Head of School van Stenden in Emmen, introduceerde tijdens dit congres een nieuw leerbedrijf. In nauwe samenwerking met Duitse bedrijven wordt studenten hiermee een betere kans op een stage of een baan in het buurland geboden.


Met een aantal prikkelende stellingen over het Duitse ‘Ausbildungssystem’ en het minimumloon kwam er een interessante discussie op gang. Naast goede voorbeelden, zoals de samenwerking tussen de VPB in  Emmen en het Wirtschaftsverband  in Emsland werd ook kritiek geuit. ‘De Europese grenzen zijn nog lang niet geslecht’, concludeerde Wim Eilering, CDA-regiokandidaat voor het Europees Parlement. ‘Er is nog veel werk aan de winkel voordat we op eenvoudige wijze in een ander Europees land kunnen gaan werken.’
Na afloop werd er nagepraat in de lobby van het Kennis Centrum van het Werkplein in Emmen. Op de website van NLD Connect (www.nldconnect.nl) staan foto’s van de bijeenkomst. Binnenkort wordt daar ook het gehele onderzoeksrapport aan toegevoegd.
 
 

Terug naar het nieuwsoverzicht