24 mei Dag van Europa

02-05-2017

VOORAANKONDIGING              

 

Geachte dames en heren,    

Op 24 mei aanstaande organiseert het Drents Europa Netwerk van de provincie Drenthe de Dag van Europa. Dit jaar staat deze dag in het teken van de arbeidsmarktkansen in Europa, met bijzondere aandacht voor de maakindustrie.

Maakindustrie
In steeds meer (Europese) landen staat de maakindustrie hoog op de agenda, daarbij kunt u denken aan nieuwe technologieën, zoals robotisering en 3D-printing. Landen zijn op zoek naar vakkrachten (op alle niveaus) om deze nieuwe uitdaging op te pakken. Drenthe heeft veel potentie op het terrein van maakindustrie; deze sector is immers van oudsher sterk vertegenwoordigd in onze provincie. Tegelijkertijd heeft deze industrie forse concurrentie gehad omwille van globalisering en goedkope productie elders.
Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen, ook voor Drenthe! Er is echter ook een schaduwzijde: is iedere werknemer in ieder Europees land wel verzekerd van dezelfde arbeidsvoorwaarden? En hoe kunnen we uitbuiting en verdringing voorkomen?

Het programma
Tijdens een afwisselend programma wordt u geïnformeerd over de arbeidsmarktkansen én -uitdagingen in Europa. Vanuit het Europees Parlement zal Agnes Jongerius haar licht laten schijnen over grensoverschrijdende arbeid. Professionals en ervaringsdeskundigen uit de maakindustrie in binnen- en buitenland wisselen in interactieve sessies met u van gedachten. Daarnaast is er alle ruimte voor informele kennismaking en uitwisseling. Aan het einde van de dag bent u allen goed geïnformeerd en zijn er ideeën geformuleerd voor de toekomst!

Graag vragen wij u de middag van 24 mei in uw agenda te noteren. Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen, kunt u zicht aanmelden via joris.blaauw@drentsparlement.nl Te zijner tijd ontvangt u een officiële uitnodiging en het programma.

Vriendelijke groeten,

Werkgroep DrEUn


Praktische informatie:
Datum: 24 mei
Tijd: 13.30 tot 17.30 uur, met aansluitend borrel en buffet
Locatie: Provinciehuis te Assen

Terug naar het nieuwsoverzicht