Acht Drentse gemeenten en Area Reiniging NV gaan samen 36 miljoen euro besparen in afvalverwerking

23-01-2014
Door samen op te trekken in een Europese aanbesteding, gaan acht Drentse gemeenten en Area Reiniging NV tussen 2016 en 2021, op basis van de huidige inzamelresultaten, 36 miljoen euro besparen in de verwerking van huishoudelijk restafval, bedrijfseigen restafval en grof huishoudelijk restafval. Dit is het effect van de voorlopige gunning aan Attero te Wijster. De vordering die inschrijver Sita deed tijdens een kort geding op 8 januari is vandaag door de rechtbank in Assen volledig afgewezen. Dit betekent dat de voorlopige gunning rechtmatig is verlopen en nu een feit is.

In 2013 heeft het afvalkenniscentrum van Area Reiniging NV de verwerking van het huishoudelijk restafval aanbesteed namens acht Drentse gemeenten. Het betreft de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, De Wolden en Tynaarlo alsook de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen die samenwerken in Area Reiniging NV. Het huidige verwerkingscontract loopt pas in 2016 af, maar vanwege overcapaciteit op de markt voor afvalverbranding is ervoor gekozen de aanbesteding vroegtijdig uit te voeren.

Samenwerken loont
De gezamenlijke aanbesteding is in opdracht van de Vereniging Drentse Gemeenten opgepakt, in nauwe afstemming met het ambtelijk afvalplatform Markerein, en is op de agenda gezet, voorbereid en uitgevoerd door Area Reiniging NV. Het resultaat is een forse besparing van 6,5 miljoen euro per jaar, wat op basis van de huidige inzamelresultaten en bij de initiële looptijd van 5,5 jaar neer komt op 36 miljoen euro. Voor de gemeente Emmen betekent dit een besparing van 11,7 miljoen euro, voor Hoogeveen 5 miljoen en voor Coevorden 4 miljoen gedurende de periode 2016 tot en met 2021.

Rechtmatige gunning aan Attero
Volgens de rechtbank is de voorlopige gunning aan Attero rechtmatig verlopen. De gemeenten en Area Reiniging NV zien de keuze voor Attero als de economisch meest voordelige aanbieding. Hierbij is een optelsom gemaakt van de verwerkingsprijs, duurzaamheid van de verbrandingsinstallatie en het benodigde transport om het restafval bij de verwerker te krijgen. Sita had tegen deze voorlopige gunning bezwaar gemaakt in een kort geding op 8 januari 2014. Sita vorderde dat de inschrijving niet gegund had mogen worden, omdat zij van mening is dat de Drentse gemeenten en Area Reiniging NV inschrijver Attero financieel zouden bevoordelen. De rechtbank in Assen heeft deze vordering vandaag volledig afgewezen.

Accent op bronscheiding blijft
De prijsdaling voor de verwerking van het huishoudelijk restafval laat onverlet dat de acht gemeenten en Area Reiniging zullen blijven sturen op het scheiden en herwinnen van herbruikbare grondstoffen door de burger zoals gft, papier, glas, plastic verpakkingen en textiel. Zij staan voor de uitdaging om het restafval per huishouden te verminderen en daarmee bij te dragen aan een schone leefomgeving en versterking van de circulaire economie in Drenthe en de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid.

Terug naar het nieuwsoverzicht