Aftrap Connectwerkt!

24-01-2017

                 
 

Afgelopen donderdag was de aftrap van het project Connectwerkt! bij VPB-lid Studystore Emmen en onder ruime belangstelling is het project nader toegelicht door Gert Jan Metz (UWV) en Herman G. Idema (VPB). Met de pilot Connectwerkt! maken Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen en UWV Werkbedrijf Zuidoost Drenthe zich sterk voor banenbemiddeling voor werkzoekenden in de WIA. Vanuit het sectorplan Vierkant voor Werk is er subsidie beschikbaar gesteld voor begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden naar een baan.

H.G. Idema (li) en G.J. Metz

Daarnaast is er subsidie voor het om- en bijscholen van deze werkzoekenden zodat men voldoende gekwalificeerd is om de nieuwe functie uit te kunnen voeren. De subsidie biedt tevens ruimte voor het financieren van bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding en het toetsen van competenties. Doel van de pilot is om 30 werkzoekenden te plaatsen binnen het VPB ledenbestand. De werkgever vindt in Connectwerkt! een centraal aanspreekpunt binnen het UWV en een klankbord voor begeleiding en ondersteuning. De begeleiding en bemiddeling van kandidaten uit deze doelgroep is maatwerk. Het project Connectwerkt! biedt werkzoekenden hiermee een realistische kans op een baan. 

Meer weten? Bel of mail met Herman Idema h.idema@vpb-emmen.nl of rechtstreeks met het UWV, connectwerkt@uwv.nl 

Ben Westera en Willemijn Adding zijn de aanspreekpunten van het UWV voor alle vragen.

 

           
Ben Westera                                  Willemijn Adding

 

Terug naar het nieuwsoverzicht