Area kan fors gaan investeren in duurzaamheid en nieuwe banen in de regio

08-11-2016

 

 

 

7 november 2016

 

In de aandeelhoudersvergadering van 4 november hebben de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen groen licht gegeven aan NV Area Reiniging voor een investeringsprogramma van 3,1 miljoen euro. Hiermee kan Area in 2017 de transitie van afval naar grondstoffen verder vorm en inhoud geven voor haar gemeenten. Dit is conform de koers van de drie aandeelhoudende gemeenten om meer te halen uit afval: meer hergebruik én nieuwe banen. 

Area wil op korte termijn toe naar een verdere reductie van het restafval in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. In de gemeente Hoogeveen is daarmee al in 2015 een start gemaakt met de invoering van de container voor Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD-container). Ook in Emmen en Coevorden wil Area nu de omslag van 250 naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar inzetten. Dit sluit aan bij de landelijke doelstellingen Van Afval Naar Grondstof. 

Duurzaamheidsinvesteringen

In 2017 gaat Area investeren in het plaatsen van 13 nieuwe sorteerstraten nabij winkelcentra in de gemeente Emmen. Een sorteerstraat is een minimilieustraat, waar inwoners glas, textiel, PMD en papier kunnen inleveren. Er is ook een recyclezuil voor lege inktcartridges, batterijen, spaarlampen, cd's/dvd's, kleine elektrische apparaten, mobiele telefoons en opladers. 

Daarnaast ontvangen de huishoudens in de laagbouw in Emmen tussen oktober en december 2016 een extra container, waardoor Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) niet langer worden vernietigd maar gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Verder ligt het in de bedoeling om in 2017 bij alle hoogbouwlocaties de verzamelcontainers voor restafval te vervangen voor ondergrondse containers. Op sommige locaties wordt ook een ondergrondse PMD-container geplaatst, voor het gemakkelijker scheiden van PMD. 

In afval zitten nieuwe banen

Area wil ook om andere redenen werk maken van hergebruik. In afval zitten immers nieuwe banen. Dit illustreren onderstaande voorbeelden: 

- Samen met kringloopwinkel Het Goed heeft Area voor de gemeente Hoogeveen ingezet op de BEST goed zak. BEST staat voor gebruikte Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel. Medewerkers van Het Goed zamelen deze grondstoffen met de Restgoedwagen in en sorteren de stromen voor hergebruik. Door de invoering van de BEST goed zak heeft Het Goed banen weten te behouden (banen die anders door de invoering van de PMD-container op de tocht hadden gestaan). 

- Samen met recyclingbedrijf Virol in Scheemda zetten Area en de meeste Drentse gemeenten in op het recyclen van afgedankte elektronische apparatuur. Recent hebben hierdoor 20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan gekregen.

 - Area werkt samen met Buurtsupport Emmen in het nascheiden van grof huishoudelijk afval. Daardoor hebben 15 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding gevonden. 

Met de investeringen die Area in 2017 gaat doen, ontstaat extra werkgelegenheid in de inzameling en het aftransport van afval. Area schat in dat het hier om circa 5 nieuwe werkplekken gaat. 

Terug naar het nieuwsoverzicht