Bijeenkomst UWV en VPB over BuZaVa druk bezocht

19-09-2013

Afgelopen dinsdag heeft de VPB samen met het UWV een bijeenkomst georganiseerd over de BuZaVa, de nieuwe ziektewet.
Welke gevolgen heeft dit voor u als ondernemer? In een boeiende presentatie werd de wet zoveel mogelijk uitgelegd, tevens was er alle ruimte voor het stellen van vragen. De BuZaVa is in gegaan per 1 januari 2013, en kijkt naar medewerkers die ziek uit dienst zijn getreden. Het gaat hierbij om de zogeheten "Vangnetters", medewerkers met een tijdelijk contract. Flexwerkers die ziek uit dienst zijn getreden bij een opdrachtgever vallen onder de verantwoording van het uitzendbureau. Deze wordt gezien als hun werkgever en niet de inlenende partij.

Mocht er in 2012 een kracht met een tijdelijk contract zijn uitgevallen en na afloop van het contract nog steeds ziek zijn, dan komt deze bij de werkgever terug in zijn premie over 2014. Dit geldt ook voor medewerkers die uit dienst zijn getreden, geen WW uitkering hebben aangevraagd en zich vervolgens bij het UWV ziekmelden. Kortom er zijn vele haken en ogen waarmee u rekening moet houden als u een werknemer heeft die uitdienst treedt. Dit alles wordt ook omschreven in de presentatie van het UWV.

Doordat de materie vrij complex is en het maatwerk is per bedrijf kunnen wij u zo geen voorbeelden geven in hoeverre uw premie verandert. Graag verwijzen wij dan ook door naar de site van belastingdienst en de presentatie van het UWV of u kunt bellen met de werkgeverstelefoon van het UWV 0900-9295.

Wilt u dat we nogmaals een bijeenkomst over dit onderwerp organiseren? Dat kan, geef het door via office@vpb-emmen.nl

     
Onvangst en presentatie bij het Werkplein te Emmen 

Terug naar het nieuwsoverzicht