Bouw Solar Innovation & Experience Center voor onderwijs en bedrijfsleven kan van start

30-10-2019

 

 

 

Financiële bijdrage uit Regiodeal geeft laatste zetje

Bouw Solar Innovation & Experience Center voor onderwijs en bedrijfsleven kan van start

De bouw van de futuristische les- annex ontvangstruimte voor het fieldlab – de proeftuin- van het Solar Innovation & Experience Center tussen Emmen en Klazienaveen kan beginnen. Het onderzoek- en experimenteercentrum voor onderwijs en bedrijfsleven wordt gerealiseerd naast het zonnepark Oranjepoort aan de weg Emmen-Klazienaveen. Bedrijven kunnen er straks technologie en nieuwe materialen testen op het gebied van zonnestroom en de bouw van zonneparken, het techniekonderwijs uit de regio krijgt er faciliteiten om studenten op verschillende niveaus les te geven, onderzoek te laten doen en om experimenten uit te voeren. 

De realisatie van het unieke Solar Innovation & Experience Center (SIEC)is mogelijk geworden dankzij een bijdrage van een ton uit de zogenaamde Regiodeal, het gezamenlijke stimuleringsprogramma op het gebied van onder andere onderwijs en ontwikkeling van een aantal gemeenten in Zuidoost-Drenthe en Noord-Overijssel, de provincie Drenthe en het Rijk. 

Het gebouw voor het SIEC is speciaal ontwikkeld door het Emmense bedrijf Bioframe en wordt volledig circulair gebouwd. Daarbij worden verschillende innovatieve biobased bouwmaterialen toegepast en in de praktijk getest. ‘De ervaring die we hiermee in de regio opdoen is goud waard’, aldus Herman Idema, directeur van het nieuwe fieldlab. ‘Juist deze regio kan een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling, productie en verwerking van nieuwe biobased materialen, en dat is goed voor de regionale werkgelegenheid’. Bij de ontwikkeling van het gebouw zijn ook Stenden Hogeschool, het Drenthe College, het Hondsrugcollege, VPB Emmen en de Dutch Tech Zone betrokken. 

De proeftuin, het fieldlab, biedt voor het bedrijfsleven niet alleen een kans om producten te ontwikkelen en te testen maar fungeert straks ook meteen als een platform waarlangs de commerciële introductie van deze producten plaats kan vinden. Het fieldlab moet zo een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de innovatiekracht van bedrijven in de regio en tegelijkertijd ook aan een nog hechtere verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. Studenten kunnen er samen met marktpartijen werken aan innovaties binnen deze branche. Juist door deze koppeling met het onderwijs draagt het fieldlab bij aan het opleiden van voldoende en competent personeel in de technieksector en versterking van de regio.

 

                    

 

 

                   

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht