Daling aantal jongeren met uitkering

14-07-2014
In de eerste 4 maanden van 2014 is het aantal jongeren met een WW-uitkering met 7.000 gedaald tot 31.000. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV vandaag hebben uitgebracht. Uit de cijfers blijkt ook dat MBO-gediplomeerden vaker een vervolgstudie kiezen in plaats van zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.

Het aantal uitkeringen aan jongeren daalde in alle regio’s. In de regio’s Drenthe en Friesland was de afname van het aantal lopende WW-uitkeringen met meer dan 30% relatief het grootst. In de regio Drenthe is het totaal aantal werkzoekende jongeren gedaald met 21%. De regio Emmen, Borger Odoorn laat een daling zien van 22%!!!. Echter , er zijn nog steeds ruim 900 jongeren die op zoek zijn naar een baan.

Doorstuderen
SBB constateert verder dat MBO-gediplomeerden in vergelijking met een jaar eerder minder vaak de arbeidsmarkt kozen. Van de gediplomeerden koos bijna 27 % opnieuw voor een opleiding in het MBO, bijna 1% meer dan een jaar eerder. 14% van de gediplomeerden koos in het schooljaar 2013-1014 voor een vervolgopleiding aan  het HBO: eveneens ruim 1% meer dan een jaar eerder. Daarmee kwamen in Nederland 1.700 gediplomeerden minder beschikbaar op de arbeidsmarkt dan de 108.200 van vorig jaar.

Actieplan Zet in op Talent
In de regio Emmen, Borger Odoorn zijn er verschillende initiatieven vanuit het actieplan ingezet. Er zijn 3 pijlers waar op wordt ingezet.
1. Scholing
2. Werk
3. Leren en Werken.
 
 
Vooral het vinden van een leer-werkbaan is voor de jongeren lastig. Hiervoor zijn Talentencheques ingezet zodat werkgevers naast de fiscale mogelijkheden ook nog een extra bedrag krijgt voor alle jongeren die hij een leerwerkbaan aanbiedt. Daarnaast zijn er activiteiten georganiseerd zoals een Banenbeurs op 9 mei jl tezamen met Study Store en gezamenlijk bedrijfsleven en de VPB. Een Last Minute Event, voor jongeren die nog geen schoolkeuze hebben gemaakt. Ook zijn er afspraken met Defensie om extra jongeren aan te nemen in een leer-werkbaan. Tevens heeft de VPB een pro-actieve rol op zich genomen daar waar het gaat om het ophalen van vacatures bij haar leden.
 
Techniek
Na de zomer wordt er tezamen met de  VPB ingezet op een project in de techniek, werken en leren voor procesoperator . Ook zijn er plannen voor een voorlichtingscarrousel techniek, zodat jongeren kunnen ervaren door o.a. bedrijfsbezoek welke mogelijkheden er zijn voor een toekomst in de techniek.

Terug naar het nieuwsoverzicht