Drentse Energie Organisatie, VPB en TMS Holland werken aan energiebesparing en financiering

05-02-2015

In opdracht van VPB heeft TMS Holland inmiddels energieonderzoeken verricht bij een aantal bedrijven in Emmen. Doel van dit onderzoek is om gebruikers bewuster met energie om te laten gaan en om aan te geven welke investeringen op gebied van energiebesparing interessant en haalbaar zijn. In het onderzoek wordt door, TMS Holland, gekeken naar de bouwkundige schil en de technische installatie van het bedrijfspand. Vanuit de overheid worden ondernemers gestimuleerd om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, middels de Energie Investeringsaftrek (EIA). Kortom, een energieonderzoek kan voor u van grote waarde zijn en de provincie Drenthe heeft zeer gunstige financieringsmogelijkheden! 

De bouwkundige schil wordt bekeken met een thermografische camera. Hiermee worden warmtelekken van het bedrijfspand in kaart gebracht. Warmtelekken leiden tot onnodig energieverlies in het bedrijfspand, waardoor de energierekening onnodig verhoogd wordt. 

De VPB heeft nog 7 gratis energieonderzoeken beschikbaar dus wees er snel bij. 

Voor eventuele informatie hierover kunt u contact opnemen met Herman G. Idema via h.idema@vpb-emmen.nl . Heeft u verder nog vragen over het energieonderzoek, neem dan contact op met dhr. M. Wesseling van TMS Holland. Dit kan via telefoonnummer 0591-64 78 58 of via martijn.wesseling@tms-holland.nl .

Terug naar het nieuwsoverzicht