Drie ondernemers blij met maquette ‘make-over’ van hun bedrijfspand

26-03-2014
Drie Emmense ondernemers kregen donderdag 27 februari 2014 uit handen van de gemeente Emmen en VPB de maquettes van de  ‘make-over’ van hun bedrijfspand in het kader van het Bahco-project ‘Waardevolle Werkas’. Machinefabriek Emmen, Pand 23 en Hof & Frieling waren geselecteerd voor deze bijzondere pilots. 
 
Hoe werd er gewerkt?
Het multidisciplinaire Turboteam, bestaande uit een financieel adviseur, een bedrijfsmakelaar, een energiedeskundige en een aantal architectuurstudenten van de Academie van Bouwkunst Groningen, hebben samen met de ondernemer gekeken wat er in en aan het pand en terrein verbeterd kan worden. De wens van de ondernemer stond centraal. De één wilde een bestaand pand energiezuinig maken, een ander dacht na over ver- of nieuwbouw op de locatie. Het team heeft in kaart gebracht wat kon en wat de kosten en subsidiemogelijkheden zijn. De bedoeling was om de ondernemers door creatieve, financierbare ontwerpen te verleiden om daadwerkelijk te investeren in de bestaande plek en tevens een voorbeeld te worden voor andere panden op de Werkas Emmen. 
 
De drie ondernemers waren erg enthousiast over de ontwerpen en het proces. Dirk-Jan Weeke van Machinefabriek Emmen: “We waren al bezig met uitbreidingsplannen en toen kwam het turboteam als geroepen. Ze kwamen met verrassende ideeën waar we zelf niet op gekomen waren. Met als uiteindelijk resultaat dat we daadwerkelijk gaan starten met nieuwbouwactiviteiten in 2014! Wel in gewijzigde vorm, maar het Turboteam fungeerde als katalysator.”
 
Bahco
De proef maakte onderdeel uit van het Bahco-programma, waarin de gemeente samen met ondernemers en de VPB werkt aan verbetering van bestaande bedrijventerreinen, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. Ook de kwaliteit en uitstraling van de bedrijventerreinen maken hier onderdeel van uit.
 
Wethouder Sleeking
Het Bahco-project Waardevolle Werkas is in 2012 ambitieus van start gegaan. Met goede voorbeelden in Emmen en het aanbieden van de diensten van het Turboteam wilden wij de ondernemers in de drie sleutelzones verleiden om te investeren in hun bestaande bedrijfslocaties. De relatie tussen een aantrekkelijk pand en werkgebied en de vastgoedwaarde is aangetoond. Ik ben er trots op dat deze aanpak heeft gewerkt en hoop dat de nieuwe voorbeelden ook andere ondernemers op de Werkas zullen aanmoedigen om te blijven investeren in hun pand en hun omgeving.


De heer D.J. Weeke, Machinefabriek Emmen


De heer A.J. Geertjes, Hof & Frieling


De heer W. Schippers (li) en de heer F. de Jong (re)
Meubelboulevard Emmen

Terug naar het nieuwsoverzicht