Eerste concrete resultaat MKB Green Deal VPB

23-07-2013

Gebouw Roel Barkhof CS volledig op zonnestroom

De Greendeal MKB van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) heeft een eerste concrete resultaat opgeleverd wat betreft het zelf opwekken van energie. Op het pand van Roel Barkhof CS aan de Waanderweg in Emmen is onlangs een installatie van dertig zonnepanelen opgeleverd die vrijwel het hele jaarverbruik aan elektriciteit voor bedrijf en woning kan leveren.Tegelijkertijd is in het bedrijfsgedeelte van het pand bijna alle verlichting vervangen door energiezuinige- of led-verlichting.

Het project Green Deal MKB van de VPB wordt uitgevoerd samen met Energy Valley en is één van de vijf voorbeeldprojecten verspreid over Nederland. De doelstellingen voor 2013 zijn heel concreet:
· per samenwerkingsverband besparen minimaal 20 ondernemers in totaal 20% op hun energieverbruik;
· Minimaal 1 ondernemer uit de groep investeert in het opwekken van duurzame energie, wat leidt tot minimaal 20% ‘eigen opwekking’.

Voor het project Green Deal MKB in Emmen is door de VPB een kopgroep gevormd met bedrijven die als voorbeeld willen functioneren voor andere MKB-bedrijven in Emmen en omgeving. Samen met deze bedrijven en waar dat kan met hulp van lokale leveranciers, worden verschillende vormen van energiebesparing en energieopwekking gerealiseerd. Met het realiseren van de zonnestroom installatie bij Roel Barkhof CS is al invulling gegeven aan het onderdeel ‘eigen opwekking’.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Herman G. Idema (directeur VPB) tel. 06-20 34 66 56

Terug naar het nieuwsoverzicht