Enquête Stagebureau Studystore

10-04-2018

Beste ondernemers,

Mijn naam is Lindsay Ties. Op dit moment ben ik aan het afstuderen bij Studystore en doe ik onderzoek naar de behoefte aan een stagebemiddelaar in de regio Emmen. Hierbij kijk ik naar de studenten, bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio. Om de mening van de bedrijven te achterhalen heb ik een enquête opgesteld. 

Waarom?

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een aanvullende dienst en nieuwe servicebehoefte van Studystore. Studenten hebben aangegeven hulp nodig te hebben bij het zoeken naar een stage. Dat was één aanleiding voor mijn onderzoek. Daarnaast heeft Studystore een intern Stagebureau waarbij er ieder half jaar 5 tot 6 studenten afstuderen binnen de organisatie. Elk jaar krijgt het Stagebureau steeds meer stage/afstudeeraanvragen. Helaas kan het Stagebureau niet alle aanvragen plaatsen binnen de organisatie. Dat was de tweede aanleiding voor mijn onderzoek. Aan mij de taak om te kijken of het Stagebureau ook extern uit kan. 

What’s in it for me (bedrijven)?

Door mee te doen aan het onderzoek krijgt het Stagebureau een indruk van de interesse van de bedrijven in de regio Emmen. Bij een goede uitkomst kan het Stagebureau in het vervolg de bedrijven helpen bij het vinden van geschikte stagiaires en ervoor zorgen dat er ieder half jaar stagiaires worden geplaatst (indien gewenst). 

Ik zou het zeer op prijs stellen indien u als ondernemer deze enquête in zou willen vullen en wil u daar alvast hartelijk voor bedanken.

De onderstaande link gaat naar de enquête:

https://goo.gl/forms/R8ZqBcEcjn32p6hy2

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht