Even voorstellen! Patrick Knobbe nieuwe stagiair bij de VPB

08-10-2018

Geachte leden van de VPB, 

Graag wil ik mij even voorstellen als nieuwe stagiair van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen. Mijn naam is Patrick Knobbe, ben 21 jaar en woon in Belt-Schutsloot. Dit is een klein dorpje in de buurt van Giethoorn. Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding Integrale Veiligheid. Deze volg ik aan de NHL-Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Veiligheid is een breed begrip en tijdens mijn opleiding heb ik kennis opgedaan van verschillende thema’s. Voorbeelden hiervan zijn ‘sociale veiligheid’, ‘crisisbeheersing’, ‘evenementen en veiligheid’ en ‘cybersafety’. Ik heb in het derde jaar de minor ‘bedrijf en veiligheid’ gevolgd waarin onderwerpen zoals arbo-wetgeving en milieuveiligheid aan bod komen. Ik heb daarnaast stage gelopen bij het UMC Utrecht. Tijdens deze stage heb ik onderzoek gedaan naar informatievoorziening op het gebied van veiligheid naar de verschillende afdelingen van het UMC. In het vierde jaar heb ik de minor ‘cybersafety’ gevolgd. Daarnaast heb ik stage gelopen bij de gemeente Steenwijkerland waar ik onderzoek heb gedaan naar de whatsapp-buurtpreventie in de gemeente Steenwijkerland. Voor de  VPB (en gemeente Emmen/Rijkswaterstaat) ga ik onderzoek doen naar de parkeeroverlast door met name buitenlandse vrachtwagens op de bedrijventerreinen in en rondom Emmen. Verder zal ik ook werkzaamheden verrichten omtrent het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). 

Naast mijn studie ben ik werkzaam in de plaatselijke horeca en houd mij bezig met mijn hobby’s hardlopen en varen. Dit kan natuurlijk hartstikke goed in de mooie omgeving waar Belt-Schutsloot in ligt! 

Ik hoop u bij deze genoeg te hebben geïnformeerd over mijzelf en mijn opdracht voor de VPB! 

Met vriendelijke groet, 

Patrick Knobbe

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht