HRM Netwerk onderwerp Wet Werk en Zekerheid

08-12-2016

Op 29 november jl. was er het HRM Netwerk van de VPB en waren we te gast bij VPB-lid Indufinish. Deze keer werd er aandacht geschonken aan de veranderende Wet- en Regelgeving van 2016 en 2017. Mariska Harbers, van advocatenkantoor Mariska Harbers, ging in op de Wet Werk en Zekerheid wat is van belang ;

- Ontslag, op welke grond dit wordt aangezegd. Er mag maar één punt zijn waarom iemand ontslagen wordt.

- Transitievergoeding wanneer geldt dit, waar moet je op letten als werkgever

o   Uitzendkrachten

o   Beëindiging met wederzijds goedvinden

  •   Laat u zich ten aller tijden goed informeren!

- Veranderingen in de Wet Werk en Zekerheid;   - seizoensarbeid – bij CAO -dit is al ingegaan.

  •         Transitievergoeding bij zieke werknemer die na twee jaar in de ziektewet gaat. 

- Wet persoonsgegevens – je bent als ondernemer verantwoordelijk voor alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon, hoe ga je hiermee om. Een kopie van een ID van een uitzendkracht wel /niet bewaren wat mag wel en wat mag niet.

-  Wet Meldpunt datalekken – denk daarbij aan verlies van usb stick of laptop. Je bent als ondernemer verplicht dit te melden bij autoriteit Persoonsgegevens ook als het een digitale diefstal betreft! Er wordt streng gehandhaafd op deze wet. 

- DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) de vervanging van de VAR verklaring. Stel u verleent een opdracht aan een ZZP’er hoe is de arbeidsverhouding? Deze wet is veel in het nieuws geweest de afgelopen weken. Het is niet zo dat de wet niet doorgaat, maar er wordt momenteel niet gehandhaafd omdat er veel onduidelijk is. Conclusie: leg alles goed vast in de door de belastingdienst opgestelde voorbeeld contracten. 

Kortom er zijn heel veel zaken waar u als ondernemer tegenaan kunt lopen. Laat u zich goed informeren! Dit was ook conclusie van de deelnemers. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht