Info verkeersafwikkeling ongelijkvloerse kruising Rondweg - Statenweg!

09-07-2014
Beste Lezer,
 
In de komende weken vinden er op diverse momenten wijzigingen plaats in de verkeersafwikkeling rondom de aanleg van de ongelijkvloerse kruising van de Rondweg met de Statenweg. Middels deze korte nieuwsbrief willen we u hierover informeren.
 
Voortgang 
In het weekend van 16 – 18 mei zijn de liggers van de verkeersbruggen van de Ovonde aangebracht. Dit was een spektakel waar veel mensen op af zijn gekomen. Ondanks enkele lekke banden en wat olielekkage lag de laatste ligger op tijd op zijn plek. Ook in de periode na de weekendafsluiting is er hard gewerkt. Zowel aan de bruggen als aan de wegen is veel gebeurd.
 
Momenteel wordt er op de Rondweg geasfalteerd rondom de kruising Meerdijk. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn tijdelijke verkeerslichten nodig op de kruising met de Meerdijk. Dit heeft met name op de eerste dag geleid tot vertragingen. Door enkele optimalisaties in de groentijden van de verkeerslichten hebben we dit daarna weten te beperken.
 
Planning
De komende tijd wordt er met name hard gewerkt aan de afwerking van de bruggen van de Ovonde. Er waren wat problemen met de leverantie van een deel van het staalwerk van de brugleuningen. Om toch de ovonde tijdig open te stellen hebben we er daarom voor gekozen om eerst de prioriteit te leggen op de afronding van dit leuningwerk. Dit heeft als gevolg dat we het afronden van de werkzaamheden aan de stalen fietsbrug bij de Sint Gerardustraat wat naar achteren hebben moeten schuiven. In hoofdlijnen ziet de planning de komende tijd er als volgt uit:
 
-  Vanaf het weekend 5/6 juli is het asfaltwerk op de Rondweg gereed. Vanaf dan wordt het verkeer over de ‘normale’ rijbaan geleid. Voor de veilige uitvoering van de resterende werkzaamheden wordt op sommige stukken het verkeer over één rijstrook per richting geleid. De komende periode zal het verkeer op de Rondweg ter plaatse van de ovonde bruggen nog enkele malen via wisselende rijstroken geleid worden. Dit is om werkzaamheden op de bruggen te kunnen uitvoeren.
 
-  Vanaf het weekend 19/20 juli worden de oprit vanaf de Statenweg richting Hoogeveen en de afrit vanaf de noordkant (uit de richting Ter Apel) naar Angelslo in gebruik genomen.
-   Vanaf het weekend 30/31 augustus worden de verkeersbruggen van de ovonde in gebruik genomen. Voor autoverkeer is Angelslo dan weer helemaal normaal bereikbaar. 
-   De fietsbrug bij de Ovonde wordt vanaf het weekend 6/7  september in gebruik genomen.
-   Voor de fietsbrug aan de Sint Gerardusstraat geldt dat we deze om bovengenoemde reden naar achter hebben moeten schuiven in de planning. De verwachting is dat er ergens in de maand september nog een weekendafsluiting van de Rondweg plaats vindt om deze brug te plaatsen.
-  Nadat de infrastructuur klaar is worden er nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd. In het najaar worden dan nog groenwerkzaamheden uitgevoerd in de strook tussen de Rondweg en Angelslo.
 
Met name op de ovonde bruggen moeten veel werkzaamheden uitgevoerd worden die in de tijd met elkaar in verband staan. Bovenstaande planning is dan ook onder voorbehoud van mogelijke tegenvallers. Uiteraard doet de aannemer zijn best de planning te halen. Er wordt door de aannemer en de leverancier van het staalwerk ook doorgewerkt in de bouwvak.
 
Webcam en verdere informatie
Diverse projecten van de Gemeente Emmen zijn via een webcam te volgen, zo ook het project aan de Rondweg. Kijkt u hiervoor op www.emmeninbeeld.nl/
Op www.emmen.nl/verkeersinformatie  staan de omleidingen gepubliceerd die in deze fase van kracht zijn. De omleidingen voor de tweede fase volgen later. Andere projectinformatie zoals tekeningen vindt u op www.emmen.nl/ovonde  . Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met Peter Abelen van de gemeente Emmen, via telefoonnummer 140591 of via p.abelen@emmen.nl
 

Terug naar het nieuwsoverzicht