Informatieve HR bijeenkomst!

12-09-2013

Op dinsdag 10 september jl. heeft de VPB een informatieve HR bijeekomst gehad bij Hotel van der Valk. Het onderwerp deze keer was HR beleid binnen kleine organisaties. Tijdens de bijeenkomst werd er aandacht besteed aan de wet op de Poortwachter, hoe kan je voorkomen dat je medewerker  uitvalt. Het vervolg was de aandacht voor de modernisering van de Ziektewet (BeZeVa).

De modernisering van de Ziektewet gaat in per 1 januari 2014, maar werkt met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2012! Doel van de modernisering van de Ziektewet is het terugdringen van het aantal Flexwerkers die in de WIA/WGA of IVA terecht komen, of te wel ervoor zorgdragen dat er zo min mogelijk Flexwerkers uitvallen. Flexwerkers, uitzendkrachten, maar ook werknemers met een tijdelijk contract of werknemers waarbij het dienstverband is beëindigd, en die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en binnen 28 dagen ziek worden komen te vallen onder de laatste werkgever!

Dit houdt in dat wanneer er iemand binnen uw organisatie uit dienst treedt en deze persoon binnen 28 dagen geen andere arbeidsovereenkomst heeft gesloten of nog geen uitkering (daadwerkelijk uitbetaald) heeft genoten en ziek wordt, bij u in de premie van het UWV wordt meegerekend. Dit geldt voor personeelsleden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Klik hier voor de BeZeVa test

Lees meer..>

 

Terug naar het nieuwsoverzicht