Keurmerk Sociale Onderneming

10-02-2017

Graag willen wij het Keurmerk Sociale Onderneming aan u voorstellen. Bij het Broodje Bahco van maandag 6 februari jl. gaven wij reeds een korte presentatie over het keurmerk en sociaal ondernemen. André Visser, initiatiefnemer van het keurmerk, startte begin 2015 met de registratie van het keurmerk. In mei van datzelfde jaar kwam de SER met een verkennend advies aan de overheid over sociaal ondernemen. De SER stelt dat in de core business ieder bedrijf een sociale onderneming zou moeten zijn, als zij zich sociaal op stellen in de samenleving. Keurmerk Sociale Onderneming toetst bedrijven op drie pijlers: Mens en Maatschappij, Mens en Arbeidsmarkt en Mens en Milieu, aantekenend dat de mens altijd centraal moet staan binnen het bedrijfsbeleid.

Wilt u zich aansluiten bij deze beweging, en zichtbaar maken dat uw bedrijf een goede werkgever is, waarbij u een preferente positie verdient als het gaat om onderhandse aanbestedingen en/of het verkrijgen van opdrachten, dan kunt u contact opnemen met Visser op 06-36 107 325 of met Theo van der Holst op 06 54 376 998. Of kijkt u even kijken op de website: www.keurmerksocialeonderneming.nl. Mailen kan ook : info@keurmerksocialeonderneming.nl.

Keurmerk Sociale Onderneming gaat in Emmen het breedtesport project ondersteunen dat in samenwerking met een VMBO PRO school, de plaatselijke sportverenigingen en de gemeente onder leiding van Joep van Ommeren voor het komend schooljaar klaar wordt gemaakt. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht