Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen Barger Oosterveld & BP Meerdijk

21-05-2013

Nieuw Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerrein Barger Oosterveld en Business Park Meerdijk

De bedrijventerreinen Barger Oosterveld en Business Park Meerdijk krijgen het certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Het wordt op woensdag 22 mei uitgereikt door burgemeester de heer C Bijl. De vice voorzitter van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB), mevrouw Ciska van Huizen, neemt het in ontvangst. Doel van het KVO-B is gezamenlijk werken aan een veiliger bedrijventerrein. Dat samen gebeurt door de gemeente Emmen, politie, brandweer, ondernemers en de VPB.

De VPB heeft in 2007 het initiatief genomen tot uitvoering van het KVO-traject. Inmiddels is de samenwerking zover dat het bedrijventerrein Bargermeer voor de tweede maal is geher-certificeert en de bedrijventerreinen Barger Oosterveld en Business Park Meerdijk voor het eerst het certificaat in ontvangst mogen nemen. Op 27 februari jl. is de audit door KIWA glansrijk verlopen.
Resultaten die haalbaar zijn, vergroting van de zichtbaarheid van panden door gerichter groenonderhoud en veel voorlichting aan ondernemers. De activiteiten worden gestuurd op basis van actuele gegevens over aard en omvang van de criminaliteit. De VPB treedt op als trekker, de andere partijen nemen deel in de begeleidende werkgroep. Tevens levert het de leden van de VPB, die gevestigd zijn op een gecertificeerd terrein een korting op op hun brandverzekering. Samen werken levert geld op!

De partners zijn in de uitvoering van het KVO-traject begeleid door de ondernemersorganisatie MKB-Noord en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Drenthe.


 

Terug naar het nieuwsoverzicht