KVO-B Certificaat voor Bargermeer binnen!

07-02-2014

We hebben hem!! De audit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) is prima verlopen. De audit werd afgenomen door KIWA in het bijzijn van de gehele werkgroep.


 KVO-B werkgroep VPB Emmen 


Na een rondgang over het bedrijventerrein werd er op kantoor van de VPB het Plan van Aanpak doorgenomen en de maatregelen besproken. Gezien de resultaten die behaald zijn en de plannen voor de toekomst is de her certificering glansrijk behaald.
Plannen die er in de toekomst zijn;

  • Zwerfvuil aanpakken op Bargemeer I
  • Publiek Private Samenwerking verder uitbouwen
  • Rotonde zuid ingang Emmtec terrein (ingang vrachtwagens)
Binnenkort zal het certificaat worden uitgereikt, hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.
Mocht u zelf nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, mail ons; l.horstmann@vpb-emmen.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht