Maak werk van Werk

07-03-2017

Sectorplan Vierkant voor Werk draagt bij in de begeleidings-, bemiddelings-en opleidingskosten van werkzoekenden naar werk.


Ondernemers laten zich niet weerhouden in hun bedrijfsplannen. Nu het economisch tij zich keert neemt de schaarste op de arbeidsmarkt toe. Deze schaarste kunnen we alleen oplossen als we werkzoekenden een kans geven om zich bij- of om te laten scholen, zodat openstaande vacatures ingevuld kunnen worden. De stimuleringsregeling sectorplan Vierkant voor Werk biedt kansen voor plaatsing van werkzoekenden met een bijdrage in deze ontwikkelkosten. Gecombineerd met een proefplaatsing of Brug WW kan er plaatsing van medewerkers plaatsvinden met beperkte risico’s voor de ondernemer.

Het sectorplan voor de arbeidsmarktregio Drenthe en Hardenberg biedt werkgevers al sinds 2015 de gelegenheid een bijdrage van 35% te ontvangen in de kosten van opleidingen van nieuw aangenomen personeel of medewerkers die met ontslag worden bedreigd. Hierdoor stimuleert de regeling de ontwikkeling van te kwalificeren medewerkers in hun nieuwe rol binnen bedrijven.

Behoud van werkgelegenheid en versterken van de economische structuur van de regio zijn de beoogde doelen van het sectorplan. Daarbij richt het plan zich op het kwalificeren van medewerkers voor bedrijven in de regio. Zo worden vacatures opgevuld en kunnen medewerkers zich ontwikkelen tot het gewenste profiel. (Her)plaatsing van werkzoekenden gecombineerd met een opleiding is een veel gekozen oplossing.

Door te kiezen voor (branche)erkende opleidingen neemt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers toe. Werkgevers die van de regeling gebruik hebben kunnen maken zijn enthousiast. Zeker tegen de achtergrond van het huidig economisch herstel waar schaarste optreedt in de arbeidsmarkt, is er toenemende belangstelling voor de bemiddeling, begeleiding en scholing van werkzoekenden met een WW of Bijstandsuitkering, of personen die met werkloosheid bedreigd worden. Met de bijdrage uit het sectorplan worden de inspanningen door werkgevers deels financieel verlicht.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het sectorplan? Werkgever, neem van harte contact op met Gerda Roelofsen van het Europees Bureau Diensten Drenthe 0591-64 52 77 of de Projectleider Sectorplan Vierkant voor Werk: Anjo Boxem 06-19 63 84 84. Op de website www.stichtingwerkinbeweging.nl treft u ook nadere informatie aan.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht