Mantelzorgers binnen het MKB enquête

09-11-2017

Beste ondernemer,

Wij zijn Dilan Özçetin en Danisha Coster, twee derdejaars HBO-Rechten studenten aan de Hanzehogeschool Groningen.

Ons is door de VPB Emmen gevraagd onderzoek te doen naar mantelzorgers binnen het MKB en er is ons gevraagd te kijken op welke manier werkgevers in hun organisatie te maken krijgen met werknemers die mantelzorg verlenen. Vergrijzing is een erg actueel onderwerp dat met name in Drenthe een grote rol speelt. Vandaar ook dat mantelzorg, het zorg verlenen voor een naaste, steeds meer van belang is. Wij sturen u daarom onderstaand een link naar een online enquête. We zouden het erg fijn vinden als u deze zou willen invullen ten behoeve van ons onderzoek. Dit kost u hooguit 5 minuten. Het is de bedoeling om uiteindelijk met behulp van de onderzoeksresultaten een helpdesk op te zetten voor ondernemers met betrekking tot mantelzorgers binnen het MKB waar u antwoord kunt vinden op al uw vragen rondom dit onderwerp. Ook wanneer u niet met mantelzorgers te maken heeft binnen uw organisatie zijn de antwoorden die u bij de enquête invult waardevol voor ons onderzoek.

Mocht u daarnaast nog aanvullende informatie aan ons willen verstrekken, vragen willen stellen of wat dieper op bepaalde vragen uit de enquête in willen gaan, dan is dit ook mogelijk, u kunt contact met ons opnemen via de mail: d.ozcetin@st.hanze.nl

Link naar de enquête: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZctb5qxr-TSPlFvHerHw1ZCxUAGO0fipSvA72SlRfEq4Atg/viewform?usp=sf_link

 

Wij willen u alvast bedanken namens de VPB.

Met vriendelijke groet,

Dilan Özçetin & Danisha Coster

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht