Minister Wiebes realiseert ruimte op volle stroomnet voor project Zon op Dak van VPB-Emmen

13-11-2019

 

Intensieve lobby werpt vruchten af

Minister Wiebes realiseert ruimte op volle stroomnet voor project Zon op Dak van VPB-Emmen

Minister Wiebes van Economische Zaken en Milieu maakt begin volgend jaar ruimte voor 500 MW extra capaciteit voor zonnestroom op het elektriciteitsnet in Zuidoost-Drenthe. Daarvoor wordt op korte termijn de wetgeving aangepast. Hij schrijft dat in een persoonlijke brief aan directeur Herman Idema van de VPB-Emmen, de vereniging voor parkmanagement. De VPB-Emmen heeft de afgelopen maanden een intensieve lobby gevoerd richting de minister om in de regio Emmen extra capaciteit op het elektriciteitsnet te realiseren voor zonnestroom en zo een snellere verduurzaming van bedrijven mogelijk te maken. Te beginnen met het door de gemeente Emmen en de VPB opgezette pilotproject Zon op Dak, waar 21 bedrijven in de regio Emmen aan meedoen.

“Iedereen wil dat we als bedrijfsleven snel verduurzamen. Met ons project Zon op Dak laten we zien dat zonnestroom ook voor kleinere en middelgrote bedrijfspanden en bedrijven heel goed mogelijk is. Dat moet anderen ook over de streep helpen. Ik ga er vanuit dat wij een belangrijk deel van die extra 500 megawatt ruimte daarvoor kunnen benutten. Daar gaan we ons richting de provincie Drenthe, de gemeente Emmen en de netbeheerder Enexis in ieder geval fanatiek voor inzetten.”

Herman Idema stelt verder dat door de overheid meer prioriteit moet worden gegeven aan het plaatsen van meer zonnepanelen op bestaande gebouwen in plaats van op landbouwgrond. “Het is toch gek dat we landbouwgrond gaan gebruiken voor zonnepanelen, akkers waarop we voedsel en grondstoffen voor onze biobased industrie kunnen telen, terwijl hier in de regio honderdduizenden vierkante meters plat dak geschikt zijn om er panelen op te plaatsen. Daar ligt een rol voor de overheid en de politiek.”

In de brief aan de VPB-directeur schrijft de minister verder dat een structurele capaciteitsvergroting van het netwerk bovenop de nu aangekondigde 500 MW, zoals een uitbreiding van het hoogspanningsstation van TenneT bij Veenoord, door wettelijke procedures tussen de zes en twaalf jaar kan duren. “Schaarste op het elektriciteitsnet in de regio Emmen kan dus niet voor alle gevallen op korte termijn opgelost worden,” aldus minister Wiebes. “Maar we hebben een eerste grote stap gezet,” reageert VPB-directeur Idema. “En als regionaal bedrijfsleven moeten we ons snel heel sterk gaan maken om de ontstane ruimte optimaal te benutten.”

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht