MVO-Platform Emmen - ZOD (Zuidoost Drenthe)

28-05-2018

NIEUWSBRIEF
MVO-Platform Emmen-ZOD (Zuidoost Drenthe).
 
Emmen/Zuidoost Drenthe heeft al een aantal jaren een MVO-Platform. Ontstaan vanuit de gemeente Emmen wordt al vanaf 2010 gewerkt aan het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO). Dat gebeurde altijd “op de achtergrond”, maar door recente ontwikkelingen en het beschikbaar komen van een MVO-tool is het tijd om het MVO-Platform als ondersteuner van het bedrijfsleven in de regio Zuidoost Drenthe nadrukkelijker naar buiten te brengen en te profileren. Ondernemers kunnen via dit platform nu namelijk ook een MVO certificaat aanvragen en zich presenteren in de nieuwe digitale MVO gids met bijbehorende app.
 
Hoe is het MVO-Platform Emmen ontstaan.
Tot 2014 is het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ingevuld door Educohof (onderdeel van de Gemeente Emmen) en daarna door GreenDrinksZOD. In 2016 is -als logische vervolginvulling van GreenDrinks- de Emmense Uitdaging opgericht en inmiddels zeer succesvol.
Het MVO-Platform Emmen-ZOD is gebaseerd op deze 2 pijlers en is de afgelopen jaren vooral actief geweest met maandelijkse MVO-bijeenkomsten bij bedrijven (GreenDrinks) en het faciliteren van “handel in natura” tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties (Emmense Uitdaging).
 
Recente uitbreiding.
De stichting Betekenis Economie Drenthe i.o. is recent tot het Platform toegetreden, waardoor het inmiddels op 3 pijlers steunt. Onderzocht wordt nog om ook het “Sociaal Ondernemen Netwerk i.o.” vanuit dit platform te ontwikkelen.
 
Relatie met B&W Gemeente Emmen.
De Gemeente Emmen is met meerdere afdelingen lid van GreenDrinks ZOD en is Founder van De Emmense Uitdaging. Locoburgemeester Bouke Arends is tevens ambassadeur van De Emmense Uitdaging. 
Tijdens een werkbezoek van het College aan De Emmense Uitdaging op 13 februari 2018 is met enthousiasme en waardering op de insteek en resultaten gereageerd. Naast de ter plekke geuite complimenten van burgemeester Van Oosterhout tweette wethouder Kleine: “Mooi bezoek. Goed voorbeeld van Noaberschap 2.0”.
 
MVO - ontwikkeling.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en werken wordt steeds vanzelfsprekender maar ook urgenter. De doelen (en daarmee maatregelen) van de overheid en de technologische en economische ontwikkelingen vragen snellere transitie van zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties op meerdere thema’s tegelijk.
In Emmen en de regio Zuidoost Drenthe, in de provincie Drenthe en in heel Noord Nederland zijn heel veel initiatieven en programma’s van organisaties en netwerken die deze transities willen stimuleren en ondersteunen. Het zijn echter nog “parels zonder ketting”: de verbindingen zijn nog zwak. Als we die verbindingen kunnen realiseren kunnen de krachten beter gebundeld worden en bereiken we sneller meer effect.
 
MVO-Alliantie, een Noordelijk samenwerkingsverband.
Vinden, verbinden en de krachten bundelen om transities te versnellen. Dat was in 2015 het idee achter de vorming van MVO-Alliantie Noord Nederland als open samenwerkings-verband binnen Friesland, Groningen en Drenthe.
Wethouder Economische Zaken van Emmen, Bouke Arends, was destijds lid van de denktank die deze samenwerkingsvorm adviseerde, Harriët Hof van Educohof was bij de oprichting en Geert Huitema van GreenDrinksZOD was er vanaf het begin als alliantiepartner bij.
 
Waarvoor kunt u het MVO-Platform Emmen ZOD nu al inschakelen?
Noordelijke bedrijven, maatschappelijke- en overheidsorganisaties werken vanaf januari 2016 samen in de MVO-Alliantie, om als Noordelijk cluster meters te maken in het programma Ambitie 2020 van MVO Nederland. Alle bedrijven/organisaties in Noord Nederland kunnen partner worden in de regionale alliantie en zo hun eigen MVO-ambities koppelen aan die van anderen.
Via het MVO-Platform Emmen ZOD, als onderdeel van de MVO-Alliantie Noord Nederland, hebben ondernemers en organisaties vanaf NU toegang tot:

  1. De tool, waarmee een MVO-certificaat kan worden aangevraagd. We kunnen bedrijven en organisaties in Emmen ZOD ondersteunen bij de aanvraag en verkrijging van dit door de MVO-Alliantie Noord Nederland gelegitimeerde certificaat.
  2. De digitale MVO-gids. Daarin worden uitsluitend MVO-gecertificeerde organisaties vermeld. De MVO-Alliantie kent -na toetsing via het regionale Platform - de certificaten toe aan bedrijven en organisaties die aan de voorwaarden voldoen. Via deze digitale gids met bijbehorende app kunnen bedrijven zich als MVO bedrijf publiekelijk presenteren. Bij inkoop en aanbestedingen van overheden, maar ook steeds meer bij inkopende bedrijven wordt gevraagd wat de leverancier aan maatschappelijke impact en duurzaamheid bijdraagt. Opname in de MVO-gids is een eerste belangrijke stap om dat te laten zien.
  3. In het alliantieproject “MVO laat je zien!” Is een workshop MVO-marketing en communicatie ontwikkeld. We willen die workshop al op korte termijn gaan aanbieden aan onze relaties.
  4. De MVO-app. Met de app kunnen medewerkers de presentatie van het eigen bedrijf in de MVO-gids altijd en overal via hun smartphone of Ipad presenteren aan klanten en relaties.

Deze tools zijn pas heel recent beschikbaar gekomen en worden op 14 juni in Assen breed gepresenteerd. Het MVO-Platform Emmen-ZOD is daar bij. De uitnodiging voor deze “extra GreenDrinks” volgt binnenkort, maar zet de datum alvast in uw agenda!
 
Organisatie MVO-Platform Emmen-ZOD.
De programmering van het MVO-Platform Emmen ZOD wordt gedaan door de dragende organisaties. De coördinatie en waar nodig de uitvoering berust vooralsnog bij de “trekkers” van GreenDrinksZOD en De Emmense Uitdaging, te weten:
Geert Huitema            info@emmenseuitdaging.nl   06 3020 5277
Linda Meijer-Alberts   info@4greensupport.nl          06 2492 3794
Bij hen kunt u nadere informatie over het platform krijgen. Wilt u daar privé, met uw bedrijf, met uw vereniging of met uw organisatie bij zijn en samenwerken om aan MVO verdere invulling te geven? Neem ook daarvoor contact met hen op.
Informatie over de MVO-Alliantie vind u op: www.mvoalliantie.nl
Aanmelden voor de MVO-gids kan via: www.mvogids.nl (de MVO-app is gratis te downloaden bij google en app-store).
 
Zie ook het artikel hieronder uit de Zuidoost Hoeker van 1 mei 2018, “MVO voor bedrijven een must”.

Terug naar het nieuwsoverzicht