Oleumalarm wordt getest!

07-12-2017

 

MEDEDELING Oleumalarm wordt getest!

Vrijdag  8-12-2017 om 10.00 uur vindt er een calamiteitenoefening plaats op het Emmtec Industry & Business Park (EI&BP) terrein. Hiervoor treedt het oleum alarm in werking, wat mogelijk ook hoorbaar is buiten het terrein.

Bij sommige oefeningen betreden ook hulpverleningsvoertuigen het terrein.

Het oleumalarm is een intern signaal, waar u niet op hoeft te reageren. Iedere eerste maandag van de maand, voorafgaand aan het landelijke alarm, wordt dit alarm getest. Als er echt risico’s zijn voor omwonenden, wordt u gewaarschuwd door de landelijke sirene of via de hulpdiensten.

Dit bericht is bedoeld om u te ondersteunen in uw communicatie richting medewerkers, bezoekers of omwonenden. Wij verzoeken u om de inhoud niet verder extern te communiceren. Dit kan ertoe leiden dat de partijen die bij de oefening zijn betrokken al op de hoogte zijn, wat afbreuk doet aan het realiteitsgehalte van een oefening.

Heeft u vragen of opmerkingen? Belt u ons dan via onderstaand telefoonnummer of stuur een mail.

Met vriendelijke groet,

         Teijin Aramid BV

        

         1e Bokslootweg 17

         P.O. box 2008, 7801 CA Emmen

         The Netherlands

         +31 (0)88 268 8738

         info.emmen@teijinaramid.com

         

Terug naar het nieuwsoverzicht