Ondernemers industrie positiever

25-03-2014

Ondernemers in de industrie kijken met meer vertrouwen naar de toekomst. Ze zijn minder somber over de orderportefeuille dan een maand geleden en een stuk positiever over de bedrijvigheid en de voorraden.

Volgens het CBS is het producentenvertrouwen sinds de zomer van 2011 nog niet zo hoog geweest.

Gevraagd naar de werkgelegenheid zijn de ondernemers ook iets minder negatief. Eén op de zes denkt de komende drie maanden minder mensen nodig te hebben, maar één op de tien denkt juist extra personeel te kunnen gebruiken. De verwachtingen rondom personeelssterkte verbeteren echter al drie maanden op rij.

Optimisten vs. somberaars

Het vertrouwen wordt uitgedrukt in een cijfer dat het aantal pessimisten afzet tegen het aantal optimisten. In februari stond het producentenvertrouwen op min 14,8, in maart is dat verbeterd naar min 5,7.

De min wijst er op dat in de industrie de optimisten het nog moeten afleggen tegen de somberaars. (Bron: nos.nl)


Terug naar het nieuwsoverzicht