Partnermeeting project In for Care in Zweden

02-04-2019

 

In Karlstad (Zweden) vond op 20 en 21 maart 2019 een Partnermeeting plaats van het Interreg project In For Care over mantelzorg. Samen met betrokkenen van de provincie Drenthe, het UMCG en de gemeente Hoogeveen reisde Arda van Dam namens de VPB af naar Zweden voor een update. 

In Karlstad, hoofdstad van de provincie Värmland, werden de In For Care partners uit Nederland, Schotland, België, Denemarken en Noorwegen gastvrij ontvangen. De meeting werd officieel geopend door Johan Blom, gouverneur van Värmland, waarna twee presentaties volgden over een provinciaal project om ouderen wegwijs te maken in de digitale wereld. Met inzet van scholieren en studenten worden senioren tijdens bijeenkomsten op weg geholpen met smartphone, tablet en digitale betaalmethodes. Na deze presentaties volgde een bezoek aan het Innovation Park van de universiteit waar een medewerkster van de Digital Well Arena vertelde hoe zij in samenwerking met burgers, bedrijfsleven, universiteit en overheid komen tot innovatieve oplossingen voor problemen op het gebied van gezondheidszorg. Na de lunch bezochten we een buurthuis voor senioren waar de medewerksters lieten zien hoe zij met de geboden opvangmogelijkheden en hulpmiddelen de taak van mantelzorgers verlichten of zelfs gedeeltelijk overnemen.
De tweede dag kreeg iedere partner de gelegenheid om een update te geven van de verschillende projecten die zij oppakken binnen In For Care. Dit liep uiteen van online ontmoetingslekken voor mantelzorgers en hulpmiddelen waarmee ouderen langer zelfstandig kunnen zijn tot de inzet van mantelzorgconsulenten vanuit de gemeente en speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. Al met al werd duidelijk dat we in Nederland naar verhouding goed op weg zijn: men is hier bekend met het fenomeen mantelzorg en er zijn vele voorzieningen voor mantelzorgers beschikbaar. De volgende stap is mantelzorgvriendelijk beleid bij werkgevers. Gezien het stijgende aantal mantelzorgers is aandacht voor de manier waarop zij werk en mantelzorg kunnen combineren inmiddels een voorwaarde geworden voor aantrekkelijk werkgeverschap.   

Van 17 t/m 19 september 2019 vindt de Partnermeeting van In For Care plaats in Drenthe. Dat wordt ook het moment waarop we de online helpdesk Mantelzorg Infopunt voor werkgevers presenteren, die momenteel wordt opgezet door de VPB in samenwerking met In For Care partners.    

Zelf aan de slag met mantelzorgvriendelijk beleid? Dat kan! De provincie Drenthe heeft een laagdrempelige en gratis te volgen cursus ontwikkeld. De cursus is praktijkgericht, waarbij de situatie van de deelnemende werkgevers centraal staat. In kleine groepen worden individuele vraagstukken behandeld en oplossingen besproken. De geboden oplossingen worden uitgevoerd en in de volgende bijeenkomst geëvalueerd. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 uur tussen maart en juli 2019.  

Tijdstip: Tussen 17.00 en 19.00, inclusief gratis maaltijd.

Plaats: Zoveel mogelijk in de buurt van waar de deelnemers gevestigd zijn.

Aanmelden: U kunt zich aanmelden bij mevrouw Carin Patty, C.Patty@drenthe.nl

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij de heer Albert Nieuwenhuis, info@nieuwadvies.nl

                                       

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht