Project 'Duurzame inzetbaarheid - Zo doen we dat in Drenthe'

06-03-2017

Bedrijven in Drenthe gaan samen aan de slag  om werknemers duurzaam inzetbaar te houden

 

Gezonde medewerkers houden perspectief op arbeidsmarkt 

Het Rijk heeft het project ‘Duurzame inzetbaarheid – Zo doen we dat in Drenthe’ goedgekeurd. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met Drentse werkgevers, de gemeenten in de arbeidsmarktregio Drenthe, VNO-NCW Noord, FNV afdeling Noord, Parkmanagement Drenthe, CNV afdeling Noord, UWV en de provincie Drenthe. Doelstelling is om medewerkers in Drenthe duurzaam inzetbaar te houden. Het Rijk heeft hiervoor nu ruim 250.000 euro beschikbaar gesteld en de provincie Drenthe ruim 149.000 euro.

Gedeputeerde Cees Bijl: “De economische en technologische ontwikkelingen maken het nodig dat werkgevers en werknemers fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk. Daarnaast hebben veel bedrijven in Drenthe te maken met een hoge gemiddelde leeftijd, hoog ziekteverzuim en gezondheidsproblematieken van werkenden. Met het project duurzame inzetbaarheid zetten we samen met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Drenthe, met financiële steun van het ministerie van SZW, extra in op het ook in de toekomst vitaal houden van de Drentse economie.”

 “Het is goed dat ondernemers bereid zijn om te investeren in hun mensen.  Dat is goed voor de economie van Drenthe en voor de werkgelegenheid in deze regio’’, aldus wethouder Bouke Arends.

 VPB Emmen gaat met bedrijven in gesprek om er voor te zorgen dat werkgevers en werknemers zich bewust worden van eventuele risico’s. Vervolgens worden bedrijven aangemoedigd om één of meer problemen om te zetten naar een plan van aanpak op gebied van duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, een goede werk – privé balans of het verhogen van het opleidingsniveau van het zittend personeel.

Het project is specifiek voor bedrijven in de maakindustrie, zakelijke dienstverlening, installatietechniek , procesindustrie, agrarische sector en toerisme gevestigd in de provincie Drenthe. 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met VPB directeur Herman Idema: h.idema@vpb-emmen.nl 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht