Provincie Drenthe en gemeente Emmen investeren gezamenlijk circa 90 miljoen in bereikbaarheid Emmen

25-09-2018

                           

 

Emmen Dichtbij: Bereikbaarheidsakkoord N391 -N862


Provincie Drenthe en gemeente Emmen investeren gezamenlijk circa 90 miljoen in bereikbaarheid Emmen

De N391 (Rondweg) en de N862 (Emmen-Klazienaveen) zijn voor de gemeente Emmen en de provincie Drenthe belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van gemeente Emmen en provincie Drenthe. Sinds lange tijd spreken provincie Drenthe en de gemeente Emmen over het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op beide wegen. Daarnaast heeft de gemeente Emmen de wens om de doorstroming naar het industrieterrein Bargermeer en de bedrijventerreinen A37 en Pollux (Klazienaveen) te verbeteren.
De provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben nu op hoofdlijnen afspraken gemaakt en dit vastgelegd in het Bereikbaarheidsakkoord N391-N862. Om dit alles goed te kunnen realiseren is een uitruil van de N862 en de N391 tussen de gemeente en de provincie een noodzakelijk.

De reconstructie van de N391 houdt in dat deze weg zal worden omgebouwd tot een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen. Dit houdt in dat alle aansluitingen van de Rondweg vanaf de N34 tot en met de kruising Pottendijk worden aangepakt. Bij de reconstructie van de N862 verbetert de doorstroming op deze weg tussen de aansluiting met de A37 en de Dordsestraat. Er worden hiervoor twee hoofdopties onderzocht. De ene optie is een verdubbeling van de weg, de andere is de realisatie van een parallelweg tussen de A37 en Nieuw-Dordrecht, aansluitend op de Phileas Foggstraat.

Verbetering van doorstroming en verkeersveiligheid
Gedeputeerde Henk Brink: “Als Provincie zijn we zeer tevreden met de gemaakte afspraken. Dit draagt bij aan de verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de beide wegen en is daardoor een impuls voor de regio Zuidoost-Drenthe”.
Wethouders Rene van der Weide en Bouke Arends: “We hebben nu een eerste stap gezet. Het is nog niet exact duidelijk hoe het verder wordt ingevuld. Daarom vinden wij het belangrijk het vervolgtraject samen met ondernemers, omwonenden, inwoners en gebruikers op te pakken. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze aanpak zorgen voor een goede entree van Emmen en goed bereikbare bedrijventerreinen met een vlotte doorstroom zonder verkeerslichten.”        

Kosten
Met dit bereikbaarheidsakkoord N391 – N862 Emmen is een investering van ongeveer € 90 miljoen gemoeid. Van deze kosten nemen de beide partijen elk ongeveer de helft voor hun rekening.
Deze investering heeft betrekking op de reconstructie van de N391 tussen de N34 en de kruising Pottendijk en de reconstructie van de N862 tussen de A37 en de Dordsestraat. De reconstructie van de aansluiting Rondweg – N34, de kruising Rondweg – N862 en de reconstructie van de kruising van de Rondweg met de Emmerweg vallen hier buiten, aangezien hier reeds eerder afspraken over zijn gemaakt tussen gemeente en provincie en hier ook reeds middelen voor beschikbaar zijn.

Vervolg
Provinciale Staten moeten op 14 november en de gemeenteraad van Emmen op 20 december beslissen. Na goedkeuring van de gemeenteraad en Provinciale Staten worden de plannen uitgewerkt met belanghebbenden in een omgevingsproces. De verwachting is dat het bereikbaarheidsakkoord in 2028 helemaal uitgevoerd is.       

 

Klik hier voor de video van RTV Drenthe

 

 

          

 

Terug naar het nieuwsoverzicht