Drentse ondernemers en hun medewerkers samen aan de slag voor Duurzame Inzetbaarheid

09-10-2017

 

Overheid, bedrijfsleven en werknemersorganisaties slaan handen ineen

Drentse ondernemers en hun medewerkers

samen aan de slag voor Duurzame Inzetbaarheid

Gezonder, flexibeler, langer en met meer mensen aan het werk. Plus: als midden- en kleinbedrijf  beter voorbereid zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt. Dat is het doel van het project Duurzame Inzetbaarheid, zo doen we dat in Drenthe! Gedeputeerde Cees Bijl gaf vrijdag het startsein in het gemeentehuis van Midden-Drenthe, in Beilen. Het project is het resultaat van een samenwerking van Drentse MKB-ondernemers, werknemersorganisaties, de Drentse gemeenten, de Provincie, het UWV, het Werkgeversservicepunt en de Drentse organisaties voor parkmanagement.

Het project gaat over gezondheid, een leven lang leren, flexibiliteit op de arbeidsmarkt, integratie van arbeidsgehandicapten en het vergroten van de participatie van vrouwen. Thema’s waar ondernemers in het MKB en hun medewerkers in de regio niet dagelijks mee bezig zijn, maar die wel van groot belang zijn voor de toekomstige Drentse arbeidsmarkt. Het gaat over bewustwording bij MKB-ondernemers en hun medewerkers en wil concrete handvatten aanreiken aan de deelnemende bedrijven om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Gedeputeerde Cees Bijl benadrukte bij de startbijeenkomst het grote belang voor de Drentse economie en de Drentse samenleving van dit project. “Willen we in Drenthe concurrerend blijven vanuit het MKB en er voor zorgen dat we gezond de latere pensioenleeftijd halen, dan vraagt dat aandacht en inspanning. Ik zie dat als een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de ondernemers, als ook van de medewerkers, waarbij de overheid functioneert als aanjager.”

Ambassadeurs en voorbeelden

De komende maanden worden in de hele provincie pilots gestart. Ze moeten voorbeelden en ambassadeurs opleveren waar straks andere MKB-ondernemers in Drenthe inspiratie uit kunnen putten en ideeën opdoen voor hun bedrijf rond Duurzame Inzetbaarheid

Een proefproject vanuit de VPB-Emmen heeft laten zien dat door een gerichte benadering van ondernemers en hun medewerkers, positieve resultaten kunnen worden behaald op het gebied van zowel bewustwording, als concrete acties om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen we dat in Drenthe! is een samenwerking van Parkmanagement Drenthe, de provincie Drenthe, de Drentse gemeenten, VNO-NCW – MKB-Noord, FNV, CNV, UWV en het Werkgevers Servicepunt. De uitvoering gebeurd door de parkmanagementorganisatie VPB uit Emmen.


gedeputeerde Cees Bijl

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht