Ruim drie miljoen euro van het Rijk voor sectorplan Vierkant voor Werk

31-08-2015

Het Rijk heeft het sectorplan 'Vierkant voor Werk' als eerste regionale sectorplan goedgekeurd. In het plan hebben werkgevers, gemeenten, provincie, UWV en vakbonden uit de Arbeidsmarktregio Drenthe en de gemeente Hardenberg projecten voorgesteld om meer banen in de regio te krijgen en te behouden. Het Rijk stelt hiervoor ruim drie miljoen euro beschikbaar. Werkgevers kunnen de helft van de kosten vergoed krijgen voor het om- of bijscholen van een nieuwe werknemer, die werkloos was of dreigde te worden. De uitvoering gaat dit najaar van start.

 

Bij het opstellen van het sectorplan is de vraag van de werkgevers leidend geweest. Met de Stichting Werk in Beweging, waarin werkgevers vertegenwoordigd zijn, zijn de acties in het sectorplan opgesteld. Doel is om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn reageert namens het samenwerkingsverband: "Dit is een prachtig resultaat van de samenwerking in onze regio voor meer werk. Ik hoop en verwacht dat werkgevers volop gebruik gaan maken van de mogelijkheden uit dit sectorplan, zodat meer inwoners van deze regio een baan kunnen krijgen en aan het werk kunnen blijven."

 

Vierkant voor Werk

De goedkeuring van het sectorplan is een groot succes van het actieplan Vierkant voor Werk. Vanuit dit plan werken de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen samen voor behoud en uitbreiding van het aantal banen. Binnen drie jaar tijd willen de gemeenten de werkloosheid in de regio terugbrengen naar het landelijk gemiddelde. 

 

Het sectorplan Vierkant voor Werk is een samenwerking tussen Stichting Werk in Beweging, gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en Midden-Drenthe, provincie Drenthe, UWV, FNV, CNV, MKB Noord en VNO-NCW.

Terug naar het nieuwsoverzicht