Schapen en koeien gaan meehelpen in het groenbeheer op de Bedrijventerreinen

22-04-2016

Op dit moment wordt er door de gemeente Emmen hard gewerkt aan het aanbrengen van afrastering op verschillende locaties in de gemeente Emmen. Ook op het bedrijventerrein Bargermeer wordt er momenteel afrastering aangebracht. Op deze locaties komen koeien en schapen grazen om de kavels te onderhouden.

Daarnaast zijn er op verschillende locaties kavels waar schapen grazen, deze staan achter hekken die makkelijk te verplaatsen zijn.

De koeien en schapen komen op de volgende locaties te lopen;

Rondweg - Jacob Le Mairestraat

Hondsrugweg

Dordsestraat

Kanobaan - Rietplas

Barger Compas - De Runde

Het is de bedoeling dat de koeien en schapen vanaf mei op de locaties gaan grazen.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u bellen met de heer Geertsema van de gemeente Emmen; 0591-685926

Koeien op bedrijventerrein BP A37

Terug naar het nieuwsoverzicht