Stichting Lezen en Schrijven

13-04-2017

Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Stichting Lezen & Schrijven maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. Het resultaat: geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen.

Laaggeletterdheid en werk

In de meeste bedrijven werken laaggeletterden, vaak zonder dat hun collega’s dat weten. Lees hier hoe je laaggeletterden op de werkvloer kunt helpen.

Er zijn meer dan 700.000 laaggeletterde werknemers in Nederland. Zij hebben zó veel moeite met lezen en schrijven dat ze niet goed kunnen functioneren in de maatschappij en op de werkvloer. Ze kunnen bijvoorbeeld geen veiligheidsinstructies, bestelformulieren of personeelsbladen lezen. Laaggeletterdheid op het werk gaat niet alleen over ongeschoolde medewerkers: bijna 40% van alle laaggeletterden heeft een vmbo- of mbo 1-diploma. Ongeveer 10% heeft een afgeronde opleiding mbo 2, 3 of 4. Zowel allochtone als autochtone medewerkers kunnen verborgen lees- en/of schrijfproblemen hebben.

Taal Werkt!

Taal Werkt! is een project dat erop is gericht om zo veel mogelijk bedrijven ervan bewust te maken dat ook zij waarschijnlijk laaggeletterden in dienst hebben. Taal Werkt! helpt werkgevers en werknemers bij de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer. Werkgevers, werknemers en collega’s kunnen er meteen mee aan de slag. 

Aan de slag

Bedrijven die aan de slag willen om laaggeletterdheid aan te pakken kunnen Stichting Lezen & Schrijven inschakelen voor hulp en advies op maat. Neem contact op voor alle mogelijkheden via de projectleider Drenthe, Dorina Hadders dorina@lezenenschrijven.nl of 06-23652002.

Terug naar het nieuwsoverzicht