Succesvolle inloopbijeenkomst verdubbeling N34

28-01-2016

De provincie Drenthe heeft op 25 januari in Dalen en 27 januari in Erm een inloopbijeenkomst over de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld om een breed publiek te informeren over de plannen om de N34 te verdubbelen op het traject van Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 en vanaf Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute). Het tussenliggende deel bij Erm is eerder al verdubbeld. De inloopbijeenkomsten werden goed bezocht door vele belangstellenden.

Gedeputeerde Henk Brink: “De provincie wil deze delen van de N34 verdubbelen, omdat het de doorstroming verbetert, bijdraagt aan het versterken van de regionale economie en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid bevordert. Voordat er een definitief ontwerp ligt, gaan wij graag met de omgeving in gesprek om te horen wat u van de eerste schetsplannen vindt.” Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Grondeigenaren, overlegpartners (plaatselijke belangen) en de direct omwonenden zijn reeds betrokken bij de plannen.

Tijdens de inloopbijeenkomsten konden belangstellenden kennisnemen van de eerste schetsen van beide tracés, het uitgevoerde verkeersonderzoek, de eerste geluidsberekeningen en het tijdspad. Medewerkers van de provincie en de gemeenten waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Uitgangspunt is dat de huidige N34 blijft liggen en dat er, afhankelijk van de situatie, wordt verbreed aan de oostelijke of westelijke zijde. Zoals het nu lijkt is de gehele verbreding in 2019 klaar.

Meer informatie over de trajecten de verdubbeld gaan worden is op de website van de Provincie Drenthe terug te vinden; www.provincie.drenthe.nl/N34

Schetsen van de verdubbeling

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht