Wat is de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE)

21-11-2016

Beste leden van de VPB, 

Zoals u wellicht weet, wordt er de komende weken een cruciale keuze gemaakt over de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE). De aandeelhouders (Provincies Drenthe en Groningen alsmede de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo) hebben een aantal scenario's door deskundige bureaus uit laten werken en inzichtelijk gemaakt aan het publiek, zie ook op http://www.toekomstgroningenairporteelde.nl

In de diverse politieke gremia (raden, staten en fracties) wordt de discussie momenteel gevoerd over de meest verstandige en toekomst vaste keuze met grote consequenties voor de toekomst van het Noorden. 

Wat ons betreft is de beste keuze het scenario 3 waarin gekozen wordt voor 'investeren' in groei, in banen, in ontwikkeling en in versterking van de economische positie van Noord Nederland. Vanuit onze rol als GRQ Business Network willen we u vragen om een krachtig signaal vanuit uw organisatie te geven dat u dat scenario van harte ondersteunt.

Dat kan op diverse manieren maar concreet willen we u vragen om de bijgevoegde brief vanuit een zo hoog mogelijke vertegenwoordiging van uw organisatie te ondertekenen en te sturen naar:

Het adres van de NOM:

NV NOM
t.a.v. Liesbeth Omvlee
Postbus 424
9700 AK GRONINGEN 

Mocht u willen mailen dan kan dat uiteraard ook.

U kunt een mail sturen met de ondertekende bijlage naar: omvlee@nom.nl 

Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u de brief op uw beurt ook weer onder de aandacht van andere bedrijven brengt dus stuur hem vrijelijk door of nog beter: plaats hem op uw website of blog! 

Ten overvloede wijzen wij u erop dat u op structurele wijze uw sympathie en steun aan GAE kenbaar kunt maken door aan te haken bij het GRQ Business Network door zich via Facebook https://www.facebook.com/GRQBusinessNetwork/

of Linkedin : https://www.linkedin.com/groups/8571676 aan te melden. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat uiteraard graag van u.

Terug naar het nieuwsoverzicht