Tropische temperaturen bij de Algemene Leden Vergadering van de VPB

31-05-2018

 

Onder tropische temperaturen werden we welkom geheten tezamen met 50 VPB-leden door onze gastheer van Eurocatering, de heer Chris Moorman. De vergadering werd geopend door Han Venema, secretaris van het bestuur van de VPB. Hij deelde namens de VPB mede dat Liesbeth Horstmann per 1 september aanstaande niet langer meer deel zal uitmaken van het team. Zij heeft ervoor gekozen zichzelf opnieuw uit te dagen. Zij werd op een warme manier bedankt voor haar tomeloze inzet van de afgelopen jaren en kreeg hiervoor uit handen van Han een mooie bos bloemen. Na het formele gedeelte, wederom onder de bezielende leiding van onze secretaris, nam Chris ons mee in datgene wat Eurocatering en de andere bedrijven gevestigd in het pand allemaal doen….en dat is heel erg veel.

 

+

Han Venema opent de vergadering - Eigen foto

Chris Moorman van Eurocatering - Foto: Hansman Foto en Beeldwerk

Na een korte uitleg van de VPB over de projecten in 2018 en 2019 was het woord aan een zeer trotse Henk Eising, ondersteund door Jos Schaart, van Naoberschap United. Dat FC Emmen nu in de eredivisie voetbalt, werd terecht aangehaald en alle leden van de VPB wensen FC Emmen een uitstekend seizoen toe. De rol die FC Emmen binnen het MVO verhaal voor bedrijven kan betekenen gaat dus verder dan voetbal.

 


Henk Eising (li) en Jos Schaart van Naoberschap United - Foto; Hansman Foto en Beeldwerk

Om de presentatie van Noaberschap United te zien klik u hier!

Na een korte onderbreking was het woord aan Gijs Meijer van de provincie Drenthe die ons meenam in het ambitieniveau van de provincie Drenthe om zoveel mogelijk bedrijven die willen exporteren te ondersteunen in raad, daad en financiën. Kortom een zeer boeiende bijeenkomst waarin penningmeester Roy Posthuma is herkozen voor een periode van 4 jaar in het bestuur van de VPB. 


 Gijs Meijer provincie Drenthe - Foto; Hansman Foto en Beeldwerk

Om de presentatie van de provincie Drenthe te zien klikt u hier!

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht