Voortgang onderzoek overlast vrachtwagenchauffeurs gemeente Emmen

11-02-2019

 

Geachte leden van de VPB, 

Graag wil ik jullie informeren over het onderzoek naar overlast door vrachtwagenchauffeurs in de gemeente Emmen. In de maand december zijn er observaties verricht op bedrijvenpark A37, bedrijventerrein Pollux en bedrijventerrein de Tweeling om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de overlast. Ook is er geobserveerd op de parkeerplaatsen langs de snelweg tussen Meppel (A28) en Zwartemeer (A37). Uit de observaties blijkt dat de parkeerplaatsen in de avonduren (21:00 uur t/m 0:00 uur) overbezet zijn. Niet alleen zijn deze parkeerplaatsen overvol, maar is er ook veel zwerfafval door de overvolle afvalbakken. De meeste vrachtwagenchauffeurs die gebruik maken van deze parkeerplaatsen langs de snelweg komen uit Litouwen en Polen, maar ook uit andere Oost-Europese landen zoals Roemenië en Bulgarije. 

Op de bedrijventerreinen komt de overlast vooral van losse trucks- en opleggers, vooral op bedrijventerrein Pollux en bedrijvenpark A37. Op bedrijventerrein de Tweeling komt de overlast vooral van Bulgaarse chauffeurs. 

Om erachter te komen wat de buitenlandse vrachtwagenchauffeurs motiveert om op bedrijventerreinen en parkeerplaatsen te staan, is er geprobeerd om met hen in gesprek te gaan. Omdat veelal Bulgaarse chauffeurs een vaste plek hebben op de Tweeling (industriestraat bij de Welkoop) is er gekozen voor een Bulgaarse tolk. Helaas was de respons erg laag. De Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs op bedrijventerrein de Tweeling bleken niet aanwezig te zijn bij de trucks. Daarom zijn de Bulgaarse chauffeurs gevraagd op de parkeerplaatsen langs de snelweg. Ook hier was de respons laag. Slechts één chauffeur was bereid om zich te laten interviewen. 

De volgende stap in het onderzoek is het uitdelen van een vragenlijst voor de vrachtwagenchauffeurs. Op basis van de observaties is er gekozen om de vragenlijst te vertalen in het Pools, Litouws, Roemeens en Bulgaars. Hopelijk is de respons op de vragenlijst hoger dan de respons op de interviews! 

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek dan hoor ik het graag! Mailen kan naar Knob1400@student.stenden.nhl.nl  

Met vriendelijke groet,

Patrick Knobbe
(Stagiair VPB)

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht