VPB Emmen en UWV-werkbedrijf ondertekenen samenwerking

23-05-2019


Korte lijnen, gezamenlijke activiteiten, een direct aanspreekpunt

VPB Emmen en UWV-werkbedrijf ondertekenen samenwerking 

De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB Emmen) en het UWV-werkbedrijf Zuidoost-Drenthe hebben een strategisch partnerschap gesloten. Dat betekent dat beide organisaties op een aantal terreinen zeer nauw gaan samenwerken om ondernemers en werkzoekenden in de regio snel en effectief bij elkaar te brengen. Ook de informatievoorziening richting ondernemers op het gebied van werk en wet- en regelgeving wordt gezamenlijk aangepakt. De afspraken gelden in eerste instantie voor twee jaar. 

Herman Idema, directeur van de VPB Emmen: “We willen dat onze ruim 300 leden in Emmen zo makkelijk mogelijk toegang hebben tot de kennis, de mogelijkheden en de werkzoekenden bij UWV-werkbedrijf. Daarom komt er bijvoorbeeld één vaste contactpersoon waarmee wij als VPB zaken kunnen doen voor alles bij het UWV-werkbedrijf, en die ons ondersteunt bij activiteiten die betrekking hebben op arbeidsmarkt en UWV-werkbedrijf. Wat we ook gaan bekijken, is hoe we gezamenlijk als VPB en UWV-werkbedrijf de bedrijven kunnen benaderen en ondersteunen in hun personeelsvoorziening en alles wat daarmee verbonden is. We moeten de vraag naar personeel in onze regio samen zo creatief mogelijk benaderen.” 

Een belangrijk punt in de samenwerking, het partnerschap, is de overdracht van kennis. Daarvoor gaat het UWV-werkbedrijf speciale bijeenkomsten organiseren. “Wet- en regelgeving zijn complexe zaken. Zeker voor de vele MKB-ers die we hebben op onze bedrijventerreinen. Ik ben blij dat we straks gericht en gezamenlijk voor hen laagdrempelige bijeenkomsten kunnen realiseren,” zegt Herman Idema.

Directeur Herman G. Idema van de VPB Emmen en regiomanager Gert Jan Metz van UWV-werkbedrijf ondertekenen de documenten voor de partnerschap.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht