Zilveren Kruis Achmea - Met SamenOud goud in handen!

21-01-2016

SamenOud is een veelbelovend initiatief voor thuiswonende ouderen in Zuidoost Drenthe. Zilveren Kruis is betrokken als zorgverzekeraar. Staatsecretaris Van Rijn kwam maandag op bezoek om het initiatief met eigen ogen te zien. 

 

Zorginkoper Rutger de Vries vertelt: ‘Kenmerkend voor SamenOud is dat de zorg en begeleiding voor ouderen zo dicht mogelijk bij hen georganiseerd wordt. Inhoudelijk staat Zilveren Kruis achter initiatieven waarin ketensamenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en welzijnsgroepen wordt gestimuleerd. In dit initiatief werken ze goed samen om 1400 ouderen te begeleiden. Dat doen zij in zogenaamde Ouderenzorg teams.’ 

 

SamenOud heeft duidelijk positieve effecten voor ouderen

 

Onderzoek na twaalf maanden toont aan dat SamenOud doelmatige zorg realiseert: meer kwaliteit van zorg voor dezelfde kosten. Ouderen ervaren meer welbevinden en hebben het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Ook het effect van SamenOud op het zorggebruik en de kosten werden onderzocht. De verwachting was dat SamenOud kosten zou besparen. Dat bleek niet het geval. Waarschijnlijk is een jaar daarvoor te kort. In komende twee jaar zal Zilveren Kruis samen met de aanbieders in de regio dit initiatief nauwlettend volgen om meer zicht te krijgen op de kosteneffectiviteit. 

 

Het geld komt uit (te) veel verschillende potjes

 

Om een goed beeld te krijgen hoe SamenOud in de praktijk werkt, ging staatssecretaris Van Rijn in gesprek met diverse ouderen en zorgprofessionals. Het gevoel overheerst dat ze iets moois aan het doen zijn. ‘Toch is de financiering ervan niet zo makkelijk,’ weet zorginkoper Leonore de Bakker. ‘De huisarts en de wijkverpleegkundige worden betaald via de Zorgverzekeringswet, de ouderenadviseur via de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Specialist Ouderengeneeskunde via de Wet langdurige zorg.’ Voor Zilveren Kruis is het belangrijk dat de benodigde financiering voortkomt uit de reguliere bekostigingsstructuur. Betrokken financiers blijven in onze optiek gescheiden, maar werken als partners samen. 

De regio wil samen met Van Rijn op zoek naar een oplossing. Leonore: ‘Hij kijkt met belangstelling naar het initiatief, maar benadrukte ook dat de regio zelf aan zet is. Als je zelf invloed wilt hebben, moet je niet afwachten wat de politiek of zorgverzekeraars besluiten. Als voorbeeld noemde Van Rijn onze pilot wijkverpleging. De zorgverleners waren daar vooraf enthousiast over, maar deinzen nu volgens hem onterecht terug voor de consequenties.’ 

 

Van elkaar leren om het beste te bieden aan de klant

 

Rutger: ‘We zien in Nederland steeds meer regionale initiatieven ontstaan die gericht zijn op ketensamenwerking. Het is voor ons allen een leerervaring. Ik zie voor Zilveren Kruis een duidelijke rol om partijen met elkaar in contact te brengen en succesvolle projecten te verbinden. Dit alles om het totale ‘zorgpad’ voor onze klanten zo goed en makkelijk mogelijk te maken.’ 

 

Voor meer informatie; Jan Blokzijl, jan.blokzijl@achmea.nl 

Terug naar het nieuwsoverzicht